do 20 feb 2014
NOC*NSF versterkt High Performance Team met sportpsycholoog Wylleman

paul-wylleman300x200Paul Wylleman
ARNHEM - Niet alleen in de schaatswereld heeft NOC*NSF de ambitie om in de top mee te doen. In de totale topsport gaat NOC*NSF voor een plaats bij de Top Tien. Daarvoor is het nodig om een optimale omgeving voor topsport te creëren. Met het High Performance Team, dat bestaat uit verschillende experts, werkt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF aan een prestatiebevorderende omgeving voor de topsporter. Het High Performance Team krijgt versterking van een topsportpsycholoog. Prof. Dr. Paul Wylleman, klinisch psycholoog en hoogleraar Sportpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel is hiervoor aangetrokken.

Als prestatiemanager Prestatiegedrag richt hij zich, in nauw overleg met de coaches, op het ontwikkelen en het maximaliseren van het prestatiegedrag van de atleten. Hierbij zal er ook aandacht besteed worden aan de klinische begeleiding van topsporters. Wylleman gaat Olympic en Paralympic TeamNL ondersteunen bij de voorbereiding op en begeleiding tijdens Rio 2016. Om de sportbonden met erkende topsportdisciplines te begeleiden zal Paul Wylleman een team van experts in prestatiegedrag samenstellen en leiden op weg naar een effectieve en efficiënte begeleiding van de Nederlandse talenten, topsporters en coaches.

“Nederland heeft een topsportklimaat dat niet alleen toelaat maar ook vereist dat talentvolle topsporters en hun coaches een optimale begeleiding wordt aangeboden,” aldus Paul Wylleman. “Vanuit mijn internationale ervaring met mentale en sportpsychologische begeleiding in topsport zie ik dan ook dat we in Nederland op het domein van prestatiegedrag significante progressie niet alleen kunnen maar ook moeten maken. De uitdagingen zijn echter ook duidelijk. Om maar enkele te noemen: coaches sterker maken in het (blijven) maximaliseren van het prestatiegedrag van hun sporters, het systematisch hanteren van een holistische visie op de ontwikkeling van sporters en hun prestatiegedrag, het aanbieden van klinisch psychologische begeleiding aan sporters en coaches, de structurele inbedding van expertise prestatiegedrag in interdisciplinaire begeleidingsteams, het ontwikkelen en erkennen van een profiel ‘NOC*NSF expert Prestatiegedrag’, of coaches en sporters de beschikking geven over expertise in prestatiegedrag in hun directe topsportomgeving. Als prestatiemanager Prestatiegedrag zal ik dan ook voluit mijn kennis, vaardigheden en ervaring inzake prestatiegedrag inzetten om deze – en andere – uitdagingen aan te gaan.”

Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert Paul Wylleman onder andere sportpsychologie, mentale training en begeleiding, topsportleefstijl en high-performance management en verricht er onderzoek naar de ontwikkeling van de topsportcarrière, de combinatie van studie en topsport, mentale begeleiding van talentvolle en topatleten en de kwaliteit van topsportpsychologische begeleiding. Wylleman is er tevens hoofd van de dienst Topsport en Studie die al meer dan 25 jaar topsporters begeleidt bij het combineren van hun universitaire studie met hun topsport.

Paul Wylleman begeleidde tijdens de voorbije vijftien jaar topsporters (o.a. in tennis, kunstschaatsen, zwemmen, schermen, handboogschieten, atletiek, hippische sport, judo) tijdens Europese en Wereldkampioenschappen en in voorbereiding op de Olympische Spelen. Daarnaast stond hij ook in voor de sportpsychologische begeleiding van teams (o.a. voetbal, basketbal, Davis Cup en FedCup) en diverse topsportbonden (o.a. tennis en zwemmen). Hij initieerde in Vlaanderen de projecten ‘Sportpsychologische begeleiding in topsportscholen en/of sportfederaties’ en ‘Carrièrebegeleiding voor topsporters’.

Tenslotte is Wylleman ook voorzitter van de European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), coördinator van het Europees Forum for Applied Sport psychologists in Topsport (FAST) en programmadirecteur van de Expert class Psychological Excellence for Elite Performance (PE4EP).
NOC*NSF NOC*NSF versterkt High Performance Team met sportpsycholoog Wylleman paul-wylleman332
Deel dit via: