10 mei 2016
Vanaf 1 januari 2017 geldt het nieuwe Statusreglement Topsporters. Gisteren hebben de sportbonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF ingestemd met het nieuwe reglement. De huidige A- en HP-status blijven ongewijzigd. Nieuw is de invoering van de Selectie-status. De Selectie-status komt in plaats van de B-status, maar is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. Het huidige en het nieuwe Statusreglement zijn hier te vinden. 

In het Statusreglement staat hoe een topsporter een status van NOC*NSF kan krijgen. Een status is een titel die op voordracht van de bond door NOC*NSF wordt verleend. Op basis van de status kom je als topsporter in aanmerking voor voorzieningen (zie voor de huidige situatie: www.nocnsf.nl/athleteservices).

Focusprogramma’s
Een status kan je, net als nu, krijgen als je deel uitmaakt van een senioren ‘focusprogramma’: een topsportprogramma bestaand uit één of meer sporters die binnen vier jaar een reële kans hebben op een medaille tijdens WK’s, Olympische en/of Paralympische Spelen. Of jouw programma (ook) per 2017 wordt aangemerkt als focusprogramma wordt uiterlijk begin december 2016 bekend. Benieuwd naar de stand van zaken? Neem dan contact op met jouw bond.

Welke statussen zijn er per 1 januari 2017?
Nieuw: Selectie-status
Voor de focusprogramma’s maken NOC*NSF en bond eind 2016 afspraken over het maximum aantal sporters dat in aanmerking komt voor een Selectie-status. De Selectie-status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis, maar de bond bepaalt op basis van selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de bond verlengd worden. De Selectie-status geeft aanspraak op een basispakket voorzieningen.

Welke voorzieningen dat zijn is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en sponsoren per 2017. NOC*NSF streeft naar een pakket dat bestaat uit: de topsportpolis (ziektekostenverzekering), een kostenvergoeding via het Fonds voor de Topsporter, een vervoersvoorziening, loopbaanbegeleiding en fiscaal/juridisch advies. Het stipendium maakt geen deel uit van het basispakket. Komende maanden houden wij jou via de Athlete Services nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Blijvend: A-status
Topsporters die deel uitmaken van een senioren focusprogramma kunnen net als nu het geval is een A-status krijgen na het behalen van de afgesproken prestatienorm. Uitgangspunt voor een A-status bij Olympische en niet-Olympische focusprogramma’s is het behalen van een mondiale top-8 prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen of vergelijkbaar evenement. Bij de Paralympische focusprogramma’s is dat een mondiale top-4 prestatie. De prestatienormen kunnen per programma afwijken. De A-status geeft de topsporter aanspraak op het basispakket aan voorzieningen plus een stipendium.

Blijvend: HP-status
Jonge sporters die uitzonderlijk goed presteren en perspectief hebben op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 kunnen net als nu het geval is in aanmerking komen voor een HP-status (High Potentials). De HP-status geeft de sporter aanspraak op het basispakket aan voorzieningen plus een stipendium.

Verdere wijzigingen met ingang van 1 januari 2017:
E-learning
Om een status te krijgen moeten sporters eerst een e-learning voltooien. De e-learning gaat in op de context van het vak topsporter en de (eigen) verantwoordelijkheden die horen bij het hebben van een status. De e-learning wordt in de loop van dit jaar ontwikkeld samen met de NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter en sportbonden.

Gedragsregels
In het Statusreglement zijn gedragsregels opgenomen die horen bij het hebben van een status. De gedragsregels worden ook in de loop van dit jaar ontwikkeld in afstemming met de NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter en de sportbonden.

Topsportprogramma’s buiten de focus
In topsportprogramma’s die niet binnen de focusprogramma’s vallen, kan de bond aan topsporters een door NOC*NSF erkende ‘bondstatus’ (werktitel) toekennen. Met deze bondstatus kunnen sporters een beroep doen op flexibel onderwijsregelingen van onderwijsinstellingen.

Alleen in geval van uitzonderlijk presterende topsporters (bijvoorbeeld bij een mondiale top-3 prestatie) kan NOC*NSF besluiten om op basis van maatwerk een A-, Selectie- of HP-status toe te kennen aan een sporter uit een topsportprogramma buiten de focus.

Vragen of meer informatie?
Heb je sportspecifieke vragen? Neem dan contact op met jouw bond.

Heb je vragen over jouw huidige status, de gevolgen van het nieuwe statusbeleid of de voorzieningen met ingang van 1 januari 2017? Neem dan contact op met jouw bond, of met NOC*NSF Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_023
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_024
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_025
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_026
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_027
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_028
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_029
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_030