do 14 jan 2016
Werven en behouden van sporters grootste uitdaging voor sportclubs

sportaanbiedersmonitor 300
ARNHEM - Het werven en behouden van sporters is de grootste uitdaging voor sportaanbieders in Nederland. Dat blijkt uit de Sportaanbiedersmonitor 2015, een onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights.

De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Deze keer hebben 428 sportaanbieders deelgenomen aan het onderzoek.

De belangrijkste resultaten:
  • 37% van de clubs die hebben deelgenomen aan het onderzoek heeft de afgelopen twee jaar meer leden gekregen, 23% van de clubs had een daling van het ledenaantal;
  • Ledenwerving en –behoud (52%), werving en behoud van vrijwilligers (50%), sporttechnische zaken (46%), financiën (46%) en jeugd (45%) blijven de belangrijkste thema’s bij sportaanbieders;
  • Op financieel gebied, leiden de stijgende kosten, gebrek aan sponsors en de afnemende subsidies tot de grootste zorgen. Ondanks dat ziet twee derde van de sportaanbieders zichzelf als financieel gezond.

Sportclubs die goed in staat zijn leden te werven en te behouden hebben de zaken op het gebied van sportkader, beleid, financiën en diversiteit in het sportaanbod vaak beter op orde dan clubs die moeite hebben met het werven en behouden van leden. Ook werken deze sportclubs vaker samen met andere partijen, zoals sportaanbieders, zorginstellingen, onderwijs, buurtorganisaties, etc. Daar staat tegenover dat ze vaker ruimte te kort komen in hun accommodatie.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “We zien dat sportaanbieders een financieel lastige periode doormaken vanwege de stijgende kosten. Veel clubs zijn daarom genoodzaakt de ledencontributie te verhogen. Tegelijkertijd merken we dat sportclubs genoodzaakt zijn zich meer te focussen op het werven en behouden van leden door gericht in te spelen hun specifieke wensen en behoeften. Bijvoorbeeld door het organiseren van nieuwe sportactiviteiten. Sportclubs werken daarbij steeds vaker samen met andere clubs, maar ook met scholen, buurthuizen, en zorginstellingen. Er komen dus steeds meer open clubs bij in Nederland.”

>> Download de Sportaanbiedersmonitor 2015

NOC*NSF Werven en behouden van sporters grootste uitdaging voor sportclubs. sportaanbiedersmonitor332
Deel dit via: