ma 31 okt 2016
Nieuw vanaf 2017: de Bondsstatus

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 na een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus.

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus. De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit NOC*NSF worden aangeboden.

Hieronder zijn de uitgangspunten van de Bondsstatus uitgewerkt.

1. Minimale criteria voor toekenning van een Bondsstatus:

 • Het moet gaan om een seniorentopsporter cq. een sporter die op basis van zijn/haar leeftijd niet meer kan deelnemen aan mondiale jeugdevenementen
 • Voor topsporters in Olympische en niet-Olympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 16 is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK
 • Voor topsporters in Paralympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 8 is geëindigd op een WK, Paralympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK
 • De topsporter volgt het trainings- en wedstrijdprogramma onder auspiciën van de bond en is lid van de nationale selectie van de bond
 • Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen van een kwalitatief en kwantitatief mondiaal concurrerend programma

2. De beoogde voorzieningen waar een sporter met een Bondsstatus beroep op kan doen zijn:

 • Flexibel onderwijs en andere onderwijsfaciliteiten via de topsportregelingen van de Topsport Talentscholen (LOOT), MBO scholen, HBO’s en universiteiten
 • Nationale sportpolis incl. collectiviteitskorting sportmedische behandelingen (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst tussen NOC*NSF en Achmea)
 • Loopbaanbegeleiding via UWV
 • Juridisch advies via NL Sporter
 • Fiscaal advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)
 • Financieel advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)
 • Eventuele faciliteiten aangeboden door regionale partijen

3. De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend via een schriftelijke brief en heeft een looptijd van een jaar.

Deel dit via: