Wesley Sneijder Ned-Uru 88x62

Nederland wil bij de tien beste sportlanden ter wereld horen.

3

Focus Top 10

Studie_Top10 voorpagina

NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. We willen winnen! Daarvoor hebben we optimale topsportomstandigheden nodig. Voor de (potentiële) wereldtoppers bouwen we daarom verder aan hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s, met bijbehorende begeleiding en voorzieningen voor topsporters. In de Sportagenda 2017+ wordt de lijn uit de eerdere Sportagenda’s doorgetrokken. 

Om de Top 10-ambitie te kunnen realiseren, is gekozen voor een strategie waarin we structureel presterende programma’s, en programma’s die de potentie hebben zich daartoe te ontwikkelen, zo optimaal mogelijk ondersteunen. Om te bepalen welke programma’s voor financiering in aanmerking komen, zijn drie stappen doorlopen: erkennen, focussen en financieren.

Stap 1: Erkennen

Alle sportdisciplines van bonden kunnen op basis van het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines worden erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport. Bij deze stap wordt er gekeken naar de mate van mondialisering van de sport. Een erkenning staat voor vier jaar vast en leidt niet automatisch tot topsportfinanciering. Klik hier voor meer informatie over het erkennen van sportdisciplines.

Stap 2: Focussen

Financiering van programma’s is geen recht. Om een aanvraag voor financiering in te kunnen dienen, moet het programma van een discipline die als topsport of internationale wedstrijdsport erkend is, voldoen aan een aantal focuscriteria. Programma’s die aan alle focuscriteria voldoen, mogen een investeringsaanvraag indienen voor financiering van hun topsport- en/of opleidingsprogramma. Het indienen van een investeringsaanvraag kan één keer in de 4 jaar, bij aanvang van een nieuwe Olympische zomer- of wintercyclus. Na beoordeling van het investeringsplan wordt besloten of het programma in aanmerking komt voor financiering en of het programma in de focus opgenomen wordt.

Stap 3: Financieren

NOC*NSF financiert twee soorten focusprogramma’s, namelijk topsport- en opleidingsprogramma’s. Een erkende topsportdiscipline kan voor één, of voor beide programma(’s) financiering ontvangen. Klik hier voor meer informatie over de verdeling van de topsportmiddelen in het kader van de Sportagenda 2017+.

We financieren en/of ondersteunen topsport- en opleidingsprogramma’s onder regie van de sportbond. We streven ernaar sporters een internationaal concurrerend programma aan te bieden, gedurende hun hele sportcarrière. Daarbij gaat het om talenten die over acht jaar op het internationale podium moeten kunnen staan, tot en met topsporters die zich voorbereiden op een volgende carrière na hun topsportloopbaan. Deze programma’s, en de bijbehorende begeleiding en voorzieningen, zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de sportieve prestaties, maar ook op de andere factoren die bijdragen aan een langere succesvolle loopbaan. Klik hier voor meer informatie over de bijbehorende begeleiding en voorzieningen vanuit NOC*NSF.