Nationale Sportpolis

Wat houdt het in?
De Nationale Sportpolis is een collectieve ziektekostenverzekering die in samenwerking tussen NOC*NSF, Sportbonden en Zilveren Kruis tot stand is gekomen. Met de Nationale Sportpolis krijg je als sporter 7,5% premiekorting op de basisverzekering, 10% korting op Aanvullende en Tandartsverzekering en kan er gebruik gemaakt worden van een gratis Extra Aanvullend Sportpakket. Zie de website van Zilveren Kruis voor meer informatie.

Voor wie?
De Nationale Sportpolis is voor alle topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning. In sommige gevallen hebben sportbonden ook afspraken met Zilveren Kruis, waardoor het mogelijk is dat een grotere doelgroep gebruik kan maken van de Nationale Sportpolis. Informeer hiernaar bij je eigen sportbond of kijk op de website van Zilveren Kruis.

Hoe meld ik me aan?
Overstappen naar de Nationale Sportpolis kan tot 31 december. Indien je jonger dan 18 jaar bent is het ook mogelijk dat één van je ouders de Nationale Sportpolis afsluit. Aanmelden kan via telefoon 071-3652080, de website van Zilveren Kruis of Mijn Zilveren Kruis.

Vragen?
Heb je een vraag? Ga voor meer informatie over de Nationale Sportpolis naar de website van Zilveren Kruis of vraag ernaar bij je bond.