Arbeidsmarktmonitor

De vijfde editie van de Arbeidsmarkmonitor Sport (AMMS) is uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van NOC*NSF, Hogescholen Sport Overleg, de mbo S&B opleidingen, Arbeidsmarktfonds Samen Presteren, Fit!vak, Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en KVLO. U vindt de monitor als download onderaan deze pagina.

Net als de voorgaande edities levert ook deze AMMS een schat aan informatie op omtrent de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Aan de monitor hebben bijna 1.600 werkgevers, meer dan 1.000 mbo- en hbo-gediplomeerden en 100 gediplomeerden van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs deelgenomen. 

Enkele aansprekende resultaten/inzichten:

  • Er is meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni (recentelijk afgestudeerden);
  • Gediplomeerden komen ten opzichte van de vorige meting naar verhouding vaker terecht in banen die niet met sport en bewegen te maken hebben. Ondanks dit werken gediplomeerden nog altijd vaker in een sportbaan dan in een ander baan;
  • Ongeveer een derde van de gediplomeerden heeft meer dan één baan. Er zijn relatief veel en vooral kleine banen die gecombineerd worden;
  • Iets meer dan de helft (53%) van de werkgelegenheid bevind zich binnen de sportsector (zoals sportverenigingen, fitnesscentra en de zwembranche), de overige 47% van de sportbanen zijn te vinden in andere sectoren als onderwijs, gezondheidzorg, welzijn en toerisme/recreatie;
  • Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, zien werkgevers vaker een groei (24%) dan een afname (12%) van het aantal fte aan sportbanen in hun organisatie. De grootste groep (64%) geeft aan dat de sportgerelateerde formatie-omvang gelijk is gebleven;
  • De te verwachte groei (volgens werkgevers) voor de komende 5 jaren ligt in het algemeen hoger dan de gerealiseerde groei van de afgelopen 2 jaar. De meeste groei wordt verwacht bij sportverenigingen, organisaties in de fitnessbranche en in de branches toerisme & recreatie, gezondheidszorg en welzijn. 

>> Arbeidsmarktmonitor Sport 2015

>> Arbeidsmarktmonitor Sport 2013
>> Arbeidsmarktmonitor Sport 2011, expertversie
>> Arbeidsmarktmonitor Sport 2011, publieksversie
>> Arbeidsmartkmonitor Sport 2008

Contactpersoon binnen NOC*NSF: Bas.vanderHeijden@nocnsf.nl