Overzicht van monitoren in opdracht van NOC*NSF

Monitoren worden ingezet voor het verzamelen van feiten, kengetallen en andere harde gegevens om de waarde van het gevoerde sportbeleid aan te tonen. Onderzoek levert in dit geval kennis op die het beleid kan ondersteunen of een nieuwe richting kan geven. Denk daar bij aan het aantonen van het behalen van de doelen uit de Sportagenda of aan onderbouwende onderzoeken waarom sport maatschappelijk belangrijke waarden heeft.

Voor de georganiseerde sport is het van belang inzicht te hebben in de gehele keten (top)sporters-sportaanbieders-bonden-kader-arbeidsmarkt.

Clinic kickboksen 200x150
Ledentallenrapportage
Training vechtsport 200x150
Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS)
Start marathon 200x150
Sportdeelname Index
Sportersmonitor200
Sportersmonitor
Pleinvoetbal 200x150
Sportaanbiedersmonitor
Estafettelopers in Olympisch Stadion 200x150
Sportbondenmonitor
Rotterdam Sport op Maat dag 200x150
Sportkadermonitor
Bussemaker Proeftuin Den Bosch 200x150
Arbeidsmarktmonitor sport
Nicolien Sauerbreij-Winnen veel met sport 200x150
Sponsormonitor
Mitch Dielenmans_boogschieten ANP
Topsportklimaatmeting
Deel dit via: