Kwalificatie-eisen Minsk 2019

polling300Kim Pollinmg veroverde goud tijdens Baku 2015

Voordat sporters mogen deelnemen aan de European Games, moeten zij zich eerst kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eisen een sporter moet voldoen om zich te kwalificeren.

Hiernaast tref je de internationaal vastgestelde kwalificatie-eisen aan voor de European Games van Minsk 2019. In deze documenten staat per discipline het kwalificatieproces en de bijbehorende evenementen benoemd en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen.

Ambitie van NOC*NSF is een mondiale toptienpositie. Daarom worden, in overleg met de sportbond, soms ook nationale prestatie-eisen opgesteld die aanvullend zijn op de eisen van de Internationale Federaties. Uitgangspunt bij het opstellen van de nationale prestatie-eisen is dat een sporter zich kwalificeert wanneer hij heeft aangetoond op internationaal niveau breed competitief te kunnen zijn en dus een redelijke kans heeft om op de European Games bij de beste tien te eindigen. De aanvullende kwalificatie-eisen van NOC*NSF worden binnenkort ook op deze site gepubliceerd.

Om voor kwalificatie in aanmerking te komen moet een sporter dus aan beide eisen voldoen: de internationale eisen en de nationale eisen van NOC*NSF. 

In verschillende takken van sport gebeurt de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land. In die gevallen stelt de sportbond een intern selectiereglement op. De sportbond past ook een interne selectie toe wanneer de bond meer sporters heeft die voor uitzending naar de European Games in aanmerking komen, dan dat internationaal is toegestaan.