Bruikbare praktijkvoorbeelden uit Meedoen gebundeld

In opdracht van het ministerie van VWS is een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden om jeugd uit achterstandswijken aan het sporten te krijgen en te houden, gebundeld in de publicatie ‘Meedoen met Meedoen’. De sportbonden JBN, KNBSB, KNGU, KNKF, KNKV, KNVB, KNZB, NBB, Atletiekunie en NISB en NOC*NSF hebben vanuit hun eigen praktijkervaringen input geleverd. De uitgave is bedoeld om sportverenigingen met een maatschappelijke ambitie te inspireren met praktijkvoorbeelden.

Download de pdf hier.

Meedoen Alle Jeugd door Sport
Meedoen alle Jeugd door Sport was een programma van het ministerie van VWS, NISB, NSA, negen sportbonden, elf gemeenten en ruim 500 verenigingen. In de periode 2006-2010 hebben alle betrokkenen zich ingezet om jeugd uit achterstandswijken aan het sporten te krijgen en te houden. Dit heeft ruim 27.000 nieuwe jeugdleden opgeleverd voor de georganiseerde sport.

Naast ledenwinst heeft het programma ook tot andere resultaten geleid. Zo zijn de deelnemende verenigingen over het algemeen intern versterkt en hebben ze hun oriëntatie uitgebreid tot buiten de grenzen van het sportpark of de muren van de sportzaal. 

Vijftien praktijkvoorbeelden
De publicatie is vooral bedoeld om verenigingen te inspireren om aan de slag te gaan met het gedachtegoed uit Meedoen alle Jeugd door Sport. Om deze inspiratie zo dichtbij mogelijk te brengen, zijn vijftien succesvolle en bruikbare praktijkvoorbeelden op een rij gezet. Het motto dat hierbij past is ‘verenigingen leren van verenigingen, bonden leren van bonden’.