Overeenkomsten Lillehammer 2016

Toelichting Overeenkomsten JOS 2016 Lillehammer voor Youth Olympic Team Netherlands.

Van 12 tot en met 21 februari 2016 vinden in Lillehammer de Jeugd Olympische Spelen (JOS) plaats. Voor diegenen die straks op de JOS namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter , aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de JOS. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciƫle regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de JOS welke kleding moet worden gedragen.

Via het accreditatiesysteem 'mijn gegevens' ondertekenen de topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).

Downloads (pdf):
Overeenkomst Topsporter JOS Lillehammer
Overeenkomst Begeleider JOS Lillehammer
Overeenkomst Bond JOS Lillehammer
Bijlage 1 Regels Olympic Charter
Bijlage 2 Richtlijnen wedstrijdkleding
Bijlage 3 Kledingprotocol
Guidelines regarding authorised identifications Lillehammer 2016