Vlaggen Koninkrijksspelen 88x62 Sportevenement tussen verschillende rijksdelen

Koninkrijksspelen

De Koninkrijksspelen werden in 1966 voor het eerst gehouden. Hiervoor werd de Stichting Koninkrijkssportliga (KSL) opgericht. De KSL is een sportorganisatie van de rijksdelen, met zowel een hoofdbestuur als landelijke besturen in elk rijksdeel. Prins Claus was de erevoorzitter van de KSL.

Het sportevenement werd van 1966 tot en met 1975 jaarlijks gehouden met deelname van de Nederlandse Antillen, Suriname en Nederland. De onafhankelijkheid van Suriname in 1975 leidde tot een onderbreking van het evenement. In 1979 werden de Koninkrijksspelen hervat, nu met als deelnemende rijksdelen de Nederlandse Antillen en Nederland. Dit duurde slechts vier jaar. Na 1983 werden de spelen niet meer gehouden en werd de KSL opgeheven.

Op 15 december 1994 vond de viering van het veertigjarig bestaan van het Statuut van het Koninkrijk plaats. Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba kozen hier voor voortzetting van de koninkrijksband. Tijdens deze viering namen de bewindsvrouwen met sport in de portefeuille - Martha Dijkhoff (Nederlandse Antillen), Lili Beke (Aruba) en Erica Terpstra (Nederland) - het initiatief voor hervatting van de Koninkrijksspelen. De bewindslieden stelden dat het organiseren van de Koninkrijksspelen mede zou kunnen bijdragen aan het besef tot één koninkrijk te behoren.

Sinds 1995 vonden de Koninkrijksspelen weer om de twee jaar plaats, voor de eerste keer op Aruba.
  • 1995 - Aruba
  • 1997 - Curaçao
  • 1999 - St. Maarten
  • 2001 - Rotterdam
  • 2003 - Aruba
  • 2005 - Curaçao
  • 2007 - Den Haag
  • 2009 - Aruba

Op 10 oktober 2010 kwam een einde aan de Nederlandse Antillen als zelfstandig land. Curaçao en Sint Maarten werden net als Aruba en Nederland zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden; Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Doordat aan de ene kant de situatie op de voormalige Nederlandse Antillen dusdanig was veranderd en aan de andere kant de nieuwe staatkundige verhoudingen niet aansluiten bij de bestaande sportstructuur, besloten de regeringen van de rijksdelen om de Koninkrijksspelen 2011 niet door te laten gaan. Nadat de overheden besloten hadden ook de Koninkrijksspelen 2013 niet te laten doorgaan, beslisten zij medio 2014 om de Koninkrijksspelen definitief te beëindigen.