Jongeren Op Gezond Gewicht

Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit die gedachte richt Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zich op de preventie van overgewicht en obesitas onder kinderen en jongeren. Dit doet JOGG niet alleen; een derde van de Nederlandse gemeenten is al aangesloten en werkt met de integrale JOGG-aanpak. Hierbij werken alle partijen in de omgeving van een kind samen om gezond opgroeien weer makkelijk en normaal te maken. Samen met deze gemeenten, landelijke en lokale professionals, private partijen en maatschappelijke organisaties vormt JOGG een breed landelijk netwerk dat zich sterk maakt voor een gezonde omgeving. 

JOGG’s ambitie wordt concreet gerealiseerd door middel van de JOGG-aanpak. Met deze aanpak hebben gemeenten een concrete methodiek in handen om preventief te werken aan overgewicht en obesitas in wijken waar het probleem het grootst is. Zij benoemen een JOGG-regisseur die als een spin in het web fungeert in deze wijken. JOGG faciliteert de JOGG-regisseur voor lokaal succes. Met advies, coaching en materiaal worden onder andere initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. Zo komen intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand die de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keus wordt weer normaal.  

Naast deze JOGG-aanpak biedt JOGG ook concrete projecten en campagnes die zich richten op de omgeving waar kinderen en jongeren en de volwassenen die hen omringen veel verblijven, zoals school, kinderdagverblijven, sportverenigingen en de werkvloer. Deze projecten en campagnes worden uitgevoerd op wijkniveau waarin nauw samengewerkt wordt met maatschappelijke partners. 

NOC*NSF heeft als doel om (top)sport in Nederland te bevorderen, fitte en gezonde spelers zijn een belangrijke voorwaarde voor topprestaties in de sport. NOC*NSF verbindt sportbonden aan Team:Fit, het programma van JOGG dat sportverenigingen helpt om het aanbod in kantines gezonder te maken, zonder dat ze dat iets extra kost. Hiernaast stimuleert NOC*NSF binnen deze sportbonden deelname aan Team:Fit en adviseert NOC*NSF over gezondheidsbeleid bij sportverenigingen.