jeugd start

HPT Onderzoeksagenda 2017+ en HPT Selectiecommissie Onderzoek

Goed onderzoek draagt bij aan topprestaties. Daarom is NOC*NSF betrokken bij onder meer het Onderzoeksprogramma Sport en participeert NOC*NSF in diverse aan topsport gerelateerde onderzoeksprojecten. Goed onderzoek in en om topsport vraagt om focus. Enerzijds omdat er in drukbezette topsportprogramma’s beperkt ruimte is om onderzoek te doen. Anderzijds omdat niet alle mogelijke onderwerpen relevant zijn en de middelen beperkt. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 

NOC*NSF heeft die keuzes gemaakt via de Selectiecommissie onderzoek (SCO) binnen het High Performance Team (HPT). Dit heeft geleid tot de HPT Onderzoeksagenda 2017+. De thema’s en vraagstukken op deze agenda zijn in alle gevallen sportoverstijgend, passend bij de rol van NOC*NSF als sportkoepel. 

Met regelmaat wordt NOC*NSF benaderd om te reflecteren op of te participeren in onderzoek. De manier waarop NOC*NSF Topsport omgaat hebben we geformaliseerd in de werkwijze HPT Selectiecommissie Onderzoek. Dezelfde commissie (de SCO) die de Onderzoeksagenda opstelt en bewaakt, beoordeelt binnengekomen onderzoeksvoorstellen. De werkwijze beschrijft hoe dat gaat en wat de randvoorwaarden en beoordelingscriteria zijn. Belangrijk zijn de deadlines wat betreft het indienen van onderzoeksvoorstellen. Voor 2017 zijn die als volgt: 

- Donderdag 17 augustus 2017*
- Vrijdag 17 november 2017

Voorstellen die bijtijds zijn ingediend, worden – indien ze aan de randvoorwaarden voldoen – besproken op de eerstvolgende vergadering van de SCO. 

*Let op: deze deadline is van belang bij het indienen van onderzoeksvoorstellen betreffende het onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017.