Opleidingen en trainingen voor sportclubs over seksuele intimidatie en misbruik

Het is voor slachtoffers vaak lastig om melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen de sportclub of sportbond kan die drempels voor een deel wegnemen, biedt een luisterend oor voor het slachtoffer en kan het slachtoffer adviseren over de te nemen stappen.

Er zijn al veel sportclubs die een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld, maar het is van belang dat iedere club zo’n persoon heeft aangesteld. NOC*NSF heeft samen met de sportbonden hiervoor twee opleidingen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en sportclubs met interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De cursussen duurt twee dagdelen.

>> Het herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie

>> Opleiding tot vertrouwens(contact)persoon