Feiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

  • ongeveer 1 op de 10 sporters geeft aan slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik

  • 18 procent wijst de coach aan als dader, 38 procent een medesporter en 61 procent een andere betrokkene

  • ongeveer 90 procent van het misbruik wordt nooit gemeld


Contacten bij de bonden:

Over 2016:

In 2016 hebben 19 (16 in 2015) van de 74 bonden meldingen van (vermoedens van) SI geregistreerd. Het ging in totaal om 107 (waren 41 in 2015) meldingen.

Bij de aard van de melding wordt onderscheid gemaakt in:

- Seksuele intimidatie/SI (45 meldingen),

- Grensoverschrijdend gedrag (48 meldingen) en

- ander ongewenst gedrag (12 meldingen).

Bij twee meldingen is niet aangegeven wat de aard van de melding is.

Contacten bij Vertrouwenspunt Sport

In 2016 zijn er bij het Belteam 268 contacten, zowel kortdurend als begeleiding, geweest met bellers.  Dit betreft zowel kort durende contacten als zaken waarbij begeleiding door een vertrouwenspersoon is geweest. Het aantal contacten is vergelijkbaar met 2015 (zie tabel 1 en grafiek 1). Het grootste deel daarvan had betrekking op (vragen over) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

2011:  67 contacten
2012:  92 contacten
2013: 145 contacten
2014: 186 contacten
2015: 269 contacten
2016: 268 contacten