Vertrouwens(Contact)Persoon

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald worden. Daarom kort een uitleg van de inhoud van deze functies.

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Elke sportbond heeft een Vertrouwenscontactpersoon en zo’n 38% van de verenigingen heeft er een. (In de volksmond worden deze vaak vertrouwenspersoon genoemd ipv vertrouwenscontactpersoon).

Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slechtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

De Vertrouwenscontactpersoon
Vele verenigingen en alle - bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben een vertrouwenscontactpersoon. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Functieprofiel
De functie van een Vertrouwenscontactpersoon bestaat uit een profiel, een, protocol waarmee de Vertrouwenscontactpersoon werkt en een bijbehorend registratie- en rapportageformulier.

Ook Vertrouwenscontactpersoon worden?
Om Vertrouwenscontactpersoon te worden is het volgen van de cursus Vertrouwenscontactpersoon vereist. De cursus is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van Vertrouwenscontactpersoon. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De cursus duurt twee dagdelen.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de Vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de Vertrouwenscontactpersoon worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Vertrouwenspersoon
Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je Vertrouwenscontactpersoon bij sportverenging of sportbond wil spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.
Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met een vertrouwenscontactpersoon van je vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon?
Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.

Vertrouwenspersonen voor slachtoffers (en ouders van slachtoffers)
Voor slachtoffers van seksuele intimidatie zijn er speciale vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen (zowel mannen als vrouwen) zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit vertrouwenswerk te doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor slachtoffers?
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Vertrouwenspersonen voor beschuldigden
Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele intimidatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan gratis een beroep op hen doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor beschuldigenden?
De vertrouwenspersonen zijn geen advocaten voor beschuldigden. Ook spelen zij niet de rol van politieagent, rechter of therapeut. Ze bieden wel een luisterend oor en zoeken samen met jou naar oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen kunnen beschuldigden ook ondersteunen bij gesprekken naar aanleiding van een klacht.

Adviseurs
Als je zelf geen slachtoffer bent van seksuele intimidatie, maar wel te maken hebt met een vermoeden, melding of klacht, kun je terecht bij een speciale adviseur. Verenigingsbestuurders, trainers, leden, bonden en ook ouders van sporters kunnen gratis een beroep op hen doen. Adviseurs zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit werk te doen.

Wat doet de adviseur?
Met de adviseur bespreek je de situatie waarmee je te maken hebt. Vervolgens adviseert hij of zij je over de stappen die je kunt nemen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Je krijgt advies, maar het blijft aan jou om te bepalen wat je doet. De adviseurs kunnen ook de vereniging of bond ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een vaste procedure, waarmee kan worden opgetreden tegen vormen van seksuele intimidatie.