Themafondsen

Door te geven (nu of later) aan een specifiek themafonds van NOC*NSF kunt u richting geven aan uw gift. Bij themafondsen is het doel van tevoren al vastgelegd. U krijgt de zekerheid dat uw schenking of nalatenschap ook daadwerkelijk aan dit doel wordt besteed.

Aan een themafonds is geen minimum bedrag gekoppeld voor een gift of legaat. Hiernaast staan de huidige themafondsen. Heeft u suggesties? Of wilt u een gift doen? Laat het ons weten via het reactieformulier.

Er zijn momenteel al enkele themafondsen actief:

Duurzame Sportaccommodaties
Fonds ter stimulering van verduurzaming van accommodaties.

Ik neem je mee - 50plus
Bestrijding eenzaamheid door sport.

Olympisch Sporterfgoed
Fonds ter ontsluiting van de NOC*NSF collectie.

Paralympic Team NL
Paralympische Talentontwikkeling en Topsport.

Sportfonds Leo van der Kar
Ondersteuning van talentontwikkeling.