Belastingvoordelen

Aan schenken aan een organisatie met een ANBI-status zoals NOC*NSF zijn belastingvoordelen gekoppeld. Zo is een periodieke gift volledig aftrekbaar van het hoogste tarief van uw inkomstenbelasting. Ook voor een eenmalige gift zijn er belastingvoordelen. Daarnaast is NOC*NSF geen schenkbelasting verschuldigd over uw gift, evenmin hoeft zij erfbelasting af te dragen.

De fiscus betaalt dus mee aan uw gift, die volledig ten goede komt aan de sport. Kijk voor meer gedetailleerde informatie op www.sportdaargeefjeom.nl.