Voorwaarden voor deelname EJOF

Raphael Zuurbier 300x200Raphael Zuurbier

De Europese Olympisch Comités (EOC) en het organisatiecomité Erzurum 2017 stellen samen vast welke takken van sport op het programma staan, aan welke tak van sport jongens en/of meisjes kunnen deelnemen en wat de leeftijdscategorie is voor elke tak van sport. Voordat sporters mogen deelnemen aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF), worden zij door de bond voorgedragen aan NOC*NSF. 

NOC*NSF stelt geen aanvullende sporttechnische eisen op voor uitzending naar het EJOF 2017. Wel stelt NOC*NSF een aantal voorwaarden voor deelname, zoals:

- deelname aan het EYOF past bij de opleidingsfase van de sporter en is als zodanig beschreven in het meerjarenopleidingsplan van de bond
- de sporters maken deel uit van de bij de opleidingsfase behorende jeugd- of juniorenselectie van de bond
- de bond stelt een intern selectiebeleid op in geval er voor het aantal startplaatsen meerdere sporters in aanmerking komen 
 
Voor de teamsporten, ijshockey jongens en curling jongens en meisjes in dit geval, wordt deelname aan het EJOF gebaseerd op de rangschikking die de Europese federaties van de teamsporten maken in de betreffende leeftijdscategorie. De landen die in Erzurum in het ijshockeytoernooi in actie komen zijn Rusland, Letland, Slowakije, Wit-Rusland, Turkije en een nog nader te bepalen zesde land.

In het curlingtoernooi bij de meisjes doen de volgende landen mee: Letland, Noorwegen, Polen, Rusland, Turkije en een nog nader te bepalen land. Bij de jongens is ook Nederland vertegenwoordigd. De overige deelnemers zijn daar: Noorwegen, Rusland, Slovenië, Turkije en Italië.

Wanneer is deelname een feit?
Wanneer een sporter aan de interne selectienorm heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter formeel (schriftelijk) bij NOC*NSF voor. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het EJOF kan de sporter terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond.