Veel gestelde vragen Digitalisering Topsport

Logo Digitalisering Topsport1

Waarom zijn we dit programma gestart?

In de huidige beschikbare systemen ontbreken adequate mogelijkheden voor integrale dossiervoering en data-analyse die de topsport in staat stelt om meer met de beschikbare informatie en data te doen. Tegelijkertijd zien we een toename van data en informatie die we rondom de individuele atleet of het team verzamelen. Om gerichtere adviezen te kunnen geven in het kader van prestatieverbetering, blessurepreventie en identificatie van toekomstige topsporters is het programma Digitalisering Topsport gestart.

Wat houdt het programma in?

Het programma zoekt naar het best passende manier om alle data en informatie uit de topsport bij elkaar te krijgen. Enerzijds wordt hiervoor een Athlete Management Systeem (AMS) geïmplementeerd die het voor alle betrokkenen in de topsport mogelijk maakt op een veilige en integrale wijze inzage te krijgen in de beschikbare informatie en data. Anderzijds wordt er gekeken welke sport specifieke datastromen er eventueel nog naast een AMS beschikbaar zijn die samengebracht moeten worden met de informatie uit het AMS om uitspraken te kunnen doen over zaken als prestatieverbetering, blessurepreventie, talentontwikkeling, ect. Om de specifieke wensen en eisen boven tafel te krijgen zijn verschillende workshops gehouden met diverse groepen eindgebruikers.

Wie zijn er betrokken bij het programma?

Het programma wordt in nauwe samenwerking met Bonden en CTO’s uitgevoerd. De opdrachtgever voor het programma is Maurits Hendriks. Maartje ten Barge, programmamanager bij TeamNL voert het programma uit. Ordina is gevraagd om het programma te ondersteunen vanuit hun expertise en kennis met vergelijkbare projecten. Verder zijn er een stuurgroep, klankbordgroep en verschillende gebruikersgroepen actief. Daarnaast zoekt het programma nauwe samenwerking met coaches, sporters en experts via workshops, adviesgroep topsport, masterclasses en TeamNL Dagen.

Wat is de meerwaarde van één Athlete Management Systeem voor de Bond? En voor de sporter?

Met één Athlete Management Systeem kunnen straks alle experts betrokken bij begeleiding van een individuele sporters en/of teams op een veilige manier toegang krijgen tot alle informatie en data die beschikbaar is. Op deze manier kan binnen een programma gerichter advies geven worden in het kader van prestatieverbetering, blessurepreventie en identificatie van toekomstige topsporters. Op één plek is nagenoeg alle training en prestatie informatie/data beschikbaar die rondom de topsporter en/of programma is opgebouwd.

Wat kunnen we straks meer of anders?

Op dit moment wordt vanuit veel verschillende systemen gewerkt en/of staat veel informatie van de topsporter nog in Word, Excel, Spreadsheets, etc. Er is niet één totaal beeld van de sporter tenzij hier veel werk in wordt verzet door iemand binnen het programma. Wanneer het programma Digitalisering Topsport volledig is opgestart en we starten met het beschikbaar stellen van een AMS kunnen alle experts vanuit hetzelfde systeem werken, met dezelfde informatie die reeds rondom de topsporter bekend is. Het gaat hier in eerste instantie primair om informatie die van belang is in de dagelijkse trainingsbegeleiding om tot prestaties te komen. Het wordt ook mogelijk om makkelijker integraal terugkoppeling te geven over de beschikbare informatie / data door middel van dashboards, rapportages, ect. En wellicht nog wel het belangrijkste is dat we op een veilige manier informatie met elkaar kunnen gaan delen op basis van de verschillende rollen die een ieder binnen het programma heeft.

Wat is de planning van het programma?

Op dit moment staan we aan de vooravond van de pilotfase. We starten de pilot met de programma’s van KNZB, Nevobo en KNSB. De pilot loopt tot het najaar 2019. Naar verwachting starten we eind 2019 met uitrol bij andere Bonden.

Hoe worden Bonden de komende periode geïnformeerd over het programma?

We informeren de Bonden de komende tijd via de TeamNL update die eens in de eens in de 6 weken wordt verstuurd. Met de Atletencommissie wordt gekeken hoe we de sporters het best kunnen informeren.