Fiscale wetgeving rondom bedrijfssport

De definitieve regeling zoals die vanaf 1 januari 2007 geldt (volgens een publicatie van het Ministerie van Financiën) voor Vergoeding of verstrekking van bedrijfsfitness door de werkgever zonder dat dit gevolgen heeft voor de loonheffingen (loonbelasting en sociale werknemersverzekeringen).

Vergoeding of verstrekking van bedrijfsfitness / 28 februari 2007

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan: conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. De verstrekking of vergoeding van bedrijfsfitness is onder bepaalde voorwaarden onbelast.

Een eerste voorwaarde is dat deelname aan de bedrijfsfitness open staat voor 90% of meer van alle werknemers of alle werknemers van een bepaalde vestiging (deze mag echter niet gelegen zijn in de woning van een van deze werknemers).

Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld aan de plaats waar de fitness plaatsvindt. Hiervoor zijn met ingang van 1 januari 2007 drie mogelijkheden:

1. In een vestiging van de werkgever.
Daarbij maakt het niet uit of de werknemer al dan niet in die vestiging werkt. De omstandigheid dat de fitness binnen de bedrijfsmuren plaatsvindt, is voldoende om van bedrijfsfitness te kunnen spreken.

2. In een door de werkgever voor al zijn werknemers aangewezen fitnesscentrum.
Het karakter van bedrijfsfitness komt dan tot uitdrukking in het vereiste van een vaste locatie.

3. In elke vestiging van één fitnessbedrijf waarmee de werkgever een overeenkomst heeft gesloten.
Het karakter van bedrijfsfitness komt dan tot uitdrukking in de overeenkomst voor bedrijfsfitness tussen de werkgever en het fitnessbedrijf waarvan (nagenoeg) alle werknemers gebruik kunnen maken.

De voorwaarde dat de fitness geheel of nagenoeg geheel binnen werktijd moet plaatsvinden is vervallen.

Als de fitness niet aan deze voorwaarden voldoet, dan moet een vergoeding of verstrekking daarvan volgens de algemene regels voor loon in natura worden behandeld.

Let op!
Vanaf 1 januari 2007 is de vergoeding of verstrekking belast, als alleen de grootaandeelhouder van een BV en zijn eventuele partner gebruikmaken van de bedrijfsfitness. Een grootaandeelhouder is iemand die, al dan niet samen met zijn partner en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, direct of indirect aandeelhouder is voor minstens eenderde gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal van een BV.

Opmerkingen:
- Per 1 januari 2007 is de voorwaarde dat de fitness voor 90% of meer onder werktijd moet plaatsvinden vervallen.

- We bevelen bedrijven aan om samen met hun belastingadviseur de regeling goed op te zetten en in te voeren, alsmede de regeling eventueel voor akkoord voor te leggen aan de Belastingdienst.

- De belastingdienst gaat bij bedrijfsfitness veelal uit van de bekende fitness/sportschool. Mogelijk kunnen bedrijven/instellingen hierover met hun belastingeenheid afspreken welke sporten als bedrijfsfitness kunnen worden aangemerkt. Ook hiervoor bevelen we bedrijven aan met hun belastingadviseur afspraken te maken, alsmede de regeling eventueel voor akkoord voor te leggen aan de Belastingdienst.

- Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.