Voetbalmeiden 88x62

vr 11 mei 2012
Samenwerking sportverenigingen en scholen zeer succesvol

Voetbalmeiden 300x200
ZEIST - De afgelopen jaren hebben negentien sportbonden en NOC*NSF sportverenigingen gestimuleerd en ondersteund om meer samen te werken met het scholen. Inmiddels zijn er al 1615 verenigingen die minimaal 20 uur sportaanbod per jaar op scholen verzorgen. De oorspronkelijke doelstelling was om in augustus 1.500 ‘schoolactieve verenigingen’ te hebben gerealiseerd. Dat aantal is door de maatwerkondersteuning vanuit de deelnemende sportbonden nu al behaald. Dit is bekendgemaakt tijdens de Nationale Praktijkdag Sport en Onderwijs bij de KNVB in Zeist.

Het op jonge leeftijd eigen maken van sport en bewegen legt de basis voor vitale burgers die een leven lang actief blijven. Door een nauwe samenwerking tussen sportverenigingen, sportbonden, onderwijs en andere instellingen kunnen veel kinderen kennis maken met uiteenlopende sporten en op die manier binding krijgen met sport. Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Vanaf 2010 is er dan ook een groei te zien in het aantal schoolactieve verenigingen, waarbij deze momenteel zo’n 60.000 uur sportaanbod per jaar op scholen verzorgen. Daarnaast is er nog hetzelfde aantal verenigingen, die al wel samenwerken met het onderwijs, maar nog niet voldoen aan alle criteria om als schoolactief bestempeld te worden.

De sportbonden hebben met hun ondersteuningsconcepten steeds meer ingezet op (het versterken van) de samenwerking met scholen voor het voortgezet onderwijs en zelfs ook middelbaar beroepsonderwijs. In een digitaal magazine (invoegen link) vertellen negentien sportbonden op inspirerende wijze hoe ze erin zijn geslaagd hun verenigingen meer te laten samenwerken met scholen met als doel jongeren aan het sporten te krijgen en te houden. Het bevat niet alleen een terugblik naar de behaalde successen van de afgelopen jaren, waarin bonden extra middelen ontvingen om maatwerk te kunnen leveren in de ondersteuning van hun verenigingen, maar ook een hoopvolle blik op de toekomst voor iedereen die sport en onderwijs met elkaar wil laten samenwerken..

Sportbonden hebben zich, naast het ondersteunen van hun verenigingen in hun samenwerking met het onderwijs, ook beziggehouden met een aantal gezamenlijke activiteiten. Zo is er het sportlespakket ‘Sport@School’ ontwikkeld, een lespakket voor de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Leerkrachten kunnen het pakket gebruiken om kinderen bewust te maken van de meerwaarde van sport en hen kennis te laten maken met een groot aantal sporten. Inmiddels blijken na acht maanden al meer dan 40.000 kinderen les te hebben gehad met het ontwikkelde lesmateriaal.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut komt naar voren dat leerlingen erg tevreden over zijn over het sportaanbod dat wordt aangeboden door sportverenigingen. Duidelijke pluspunten vinden ze de diversiteit en de authenticiteit van de sportbeleving. Denk bij dat laatste aan les krijgen van ‘echte’ trainers in een speciale sportaccommodatie met materiaal dat bij die sport hoort. Ook kennismaking met onbekende sporten die tijdens de gymles op school niet vaak worden beoefend, vinden ze leuk. De deelnemende scholen zijn doorgaans tevreden met de aanvulling op de reguliere lessen lichamelijke opvoeding. Sportverenigingen zien het aanbod vooral als een geschikte manier om hun sport en de vereniging bekend te maken bij de jeugd, zodat de drempel om lid te worden van de vereniging lager wordt.

Ook de toekomst is hoopvol. De sportbonden en NOC*NSF hebben het ambitieuze doel om de sportparticipatie van basisschoolleerlingen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar te verhogen naar honderd procent. Voor de doelgroep 13-18 jaar is het van belang om meer sport op school aan te bieden en jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van sportaanbod dat past bij hun wensen en behoeften. Juist deze doelgroep verliest namelijk hun binding met sport en hiermee willen we het aantal jongeren dat stopt met sport halveren. Beide concrete ambities zijn opgenomen in de Sportagenda 2013-2016.

Klik hier voor het digitale magazine.
Onderwijs Samenwerking sportverenigingen en scholen zeer succesvol Voetbalmeiden 332x269
Deel dit via: