Gerard Dielessen_88x62 Weblog algemeen directeur Gerard Dielessen.

18 mrt 2012
Sport inspireert, iedereen investeert mee

Beweegtoets 300x200
Uit een reportage van RTL Nieuws, die afgelopen zaterdag werd uitgezonden, blijkt dat van 2006 tot 2016 188 miljoen euro zal zijn uitgegeven aan de Nederlandse Olympische ambitie. Dat betekent dus ongeveer 19 miljoen per jaar. RTL vertaalt dit bedrag direct naar de voorbereidingskosten van de eventueel te organiseren Olympische Spelen in Nederland in 2028. Maar de werkelijkheid is toch veel genuanceerder. Verreweg het grootste deel van die 188 miljoen zijn en worden uitgegeven aan sportstimuleringsprojecten. Zowel voor top- als breedtesport.

Eén van de mooiste voorbeelden is de trainingslocatie Flik-Flak in Den Bosch. Staat alleen al voor meer dan 4 miljoen op de lijst van RTL. Flik Flak is een toptrainingslocaties voor onze nationale topturners/sters, maar tegelijkertijd een ideale breedtesportlocatie, waar kinderen met sport in aanraking kunnen komen, kunnen leren sporten, die daar normaal gesproken niet aan toe komen. Een ideale combinatie van top- en breedtesport.

Sport inspireert, sport verbindt en sport maakt de wereld een klein beetje beter. Nelson Mandela zei dat al in 1995 tijdens de finale van het WK Rugby in zijn geliefde Zuid-Afrika.

De Nederlandse Olympische ambitie gaat over niets anders dan dat. Sport de komende jaren inzetten als middel om de samenleving beter te maken. Want als wij er samen met gemeenten, provincies, sportverenigingen en andere sportaanbieders in slagen om de gemiddelde sportdeelname in Nederland te verhogen van 65 naar 75 procent, dan heeft dat grote voordelige gevolgen voor bijvoorbeeld de gemiddelde gezondheid (obesitasbestrijding is wel het meest pregnante voorbeeld) en hoeven daar dus minder kosten te worden gemaakt.

Datzelfde geldt voor het onderwijs. Sport stimuleert talentontwikkeling; sport en onderwijs gaan/moeten samen. Uit recent onderzoek is wederom gebleken dat sport de leerprestaties kan verhogen.

Veel sportaccommodaties in Nederland zijn verouderd. Met die 188 miljoen worden heel veel kleedkamers bijvoorbeeld van douches voorzien en verder gemoderniseerd. Onze bijna 25.000 sportverenigingen kunnen van contributies alleen niet bestaan immers. Dus maar goed dat de samenleving er via de (lokale) politiek voor kiest om deze immense grassroots beweging, waar bijna 5 miljoen mensen bij zijn aangesloten, zo nu en dan een duwtje in de rug te geven.

Dat er vanuit de overheid ook geld gaat naar topsportbeleid, leidt ook nog wel eens tot discussie of dat wel moet. Waarom ambieert Nederland een plaats in de top tien van de wereld? NOC*NSF is overtuigd van deze missionaire doelstelling en de positieve effecten daarvan voor de samenleving. Ook recent onderzoek van het Mulier Instituut en Universiteit van Utrecht onderbouwt deze noodzaak. Want topsport:
- geeft kansen op ontplooiing
- enthousiasmeert en stimuleert
- draagt bij aan identificatie en verbondenheid
- stimuleert de economie

Nog even terug naar die 188 miljoen van RTL. De vraag is natuurlijk hoe groot het bedrag zou zijn geweest als Nederland geen Olympisch Plan zou hebben gehad. Vermoedelijk niet veel lager, want van de maatschappelijke betekenis van sport was men voor ‘Olympisch Plan 2028’ ook al doordrongen. Maar doordat een groot aantal maatschappelijke partijen zoals de georganiseerde sport, de overheden, werkgevers, werknemers, het onderwijs en verschillende private partijen de krachten hebben gebundeld in Olympisch Vuur, zijn we nu in staat om alle resultaten die we met de sport behalen beter inzichtelijk te maken. En in dat licht bezien is die 188 miljoen over tien jaar eigenlijk nog maar een schijntje. We hebben immers de ambitie om Nederland in 2016 op Olympisch niveau te brengen met behulp van het Olympisch Plan. En mocht dat lukken, dan kunnen we in de tweede helft van dit decennium nog altijd besluiten om een gooi te doen naar de organisatie van de Olympische Spelen in een volgend decennium.

Want waarom zouden we ook niet mogen dromen? 

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier de eerdere blogs van Gerard Dielessen.

Volg Gerard Dielessen op Twitter via www.twitter.com/gerarddielessen.
Weblog Sport inspireert, iedereen investeert mee Beweegtoets 332x269
Deel dit via:

Reageren

Naam
E-mail
Reactie