Proces Richtlijnen en Governance Sportagenda 2016

De Sportagenda 2016 inclusief het Globaal Bestedingsplan is vastgesteld in de AV van 24 januari. De Sportagenda 2016 wordt voor de AV van 15 mei nader uitgewerkt in Richtlijnen, verdeelmodellen en een governancestructuur. In onderstaande tabel treft u de data aan van belangrijke momenten in het proces. Wij willen u attenderen op het ledenberaad van 28 maart waar u de mogelijkheid heeft input te leveren op de Richtlijnen, verdeelmodellen en de governancestructuur.

De ontwikkeling van de Richtlijnen en verdeelmodellen vindt plaats in de inhoudelijke werkgroepen die ook aan de Sportagenda 2016 hebben gewerkt. De Richtlijn voor algemeen functioneren wordt ontwikkeld in de werkgroep organisatieontwikkeling. De werkgroep governance werkt met ondersteuning van Ernst & Young een governancestructuur uit. De inhoudelijke werkgroepen (topsport, sportparticipatie en organisatieontwikkeling) leveren hier input voor en toetsen het resultaat.

De conceptrichtlijnen, verdeelmodellen en governancestructuur worden besproken in de klankbordgroep en in het ledenberaad alvorens deze via het bestuur NOC*NSF aan de AV worden voorgelegd. Evenals bij de Sportagenda 2016 zal de CRGB de Richtlijnen van een advies voorzien. 

 

7 februari

Klankbordgroep

  • Bespreking inhoudelijke voorstellen richtlijnen, verdeelmodellen en governance structuur

14 februari

Bondsdirecteurenoverleg

  • Informeren bondsdirecteuren over voortgang ontwikkelen richtlijnen.

13 maart

Klankbordgroep

  • Bespreken concept Richtlijnen, verdeelmodellen en governancestructuur

28 februari

CRGB

  • Informeren CRGB over concept Richtlijnen, verdeelmodellen en governancestructuur

15 maart

Informatiebijeenkomst Top 10

  • Informeren topsportbonden over vervolgproces van erkennen, focussen en financieren

28 maart

ledenberaad

  • Discussie met leden over concept richtlijnen, verdeelmodellen en governancestructuur

4 april

Regiegroep

  • Besluit om Richtlijnen en verdeelmodellen aan te bieden aan bestuur NOC*NSF

4 april

CRGB

  • Vaststellen advies over Richtlijnen. Advies betreft of de Richtlijnen en verdeelmodellen een goede vertaling zijn van de Sportagenda 2016 en het bestedingsplan.

23 april

Bestuur NOC*NSF

  • Besluit om Richtlijnen en verdeelmodellen aan te bieden aan AV

15 mei

 AV

  • Vaststellen Richtlijnen en verdeelmodellen

 

Voor meer informatie over het proces van de Sportagenda 2016 en de Richtlijnen verwijzen wij u naar www.nocnsf.nl/sportagenda2016 of u kunt contact opnemen met Emiel Krijt, emiel.krijt@noc-nsf.nl, tel 026-4834545.

Lees ook:
>> Leden NOC*NSF keuren Sportagenda 2016 goed (24 januari 2012)
>> Hoofdlijnen klankbordgroep en ledenberaad over Sportagenda 2016 (6 oktober 2011)
>> Constructief Ledenberaad en AOS over Sportagenda 2016 (7 april 2011)
>> Terugblik op tweedaagse Sportagenda 2016 (24 februari 2011)

(22 februari 2012)