do 15 dec 2011
Sporten op school leidt tot betere leerprestaties

Voetballende kinderen 300x200
ARNHEM - Kinderen dienen minimaal één uur per dag bewegingsonderwijs te krijgen. Een goed bewegingsprogramma is positief voor bewegingsvaardigheden, fitheid en de leerprestaties. Dat bevelen bewegingswetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen aan. Zij hebben tien jaar lang onderzoek gedaan op verschillende scholen in Nederland. De resultaten van het onderzoek werden bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Sport en Onderwijs: Samen naar de top’, dat vandaag op Papendal werd georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en NOC*NSF.

“Bewegen heeft positieve gevolgen voor fitheid en gezondheid. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die over goede bewegingsvaardigheden beschikken, beter presteren op lezen, spellen en rekenen”, aldus de Groningse onderzoeksleider en hoogleraar jeugdsport Chris Visscher, in het rapport ‘Fit, vaardig en verstandig’. Bewegingsonderwijs is het belangrijkste vak voor kinderen op de basisschool, constateren de wetenschappers. Ook getalenteerde sporters werden tien jaar gevolgd. Het blijkt dat sport in de loop der jaren zoveel ingewikkelder is geworden, dat kinderen die goed kunnen leren ook in de sport zaken gemakkelijker oppakken.

NOC*NSF blij met onderzoeksresultaten
NOC*NSF is blij met de uitkomsten van het onderzoek. NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen: “De positieve invloed van sport op leerresultaten is nu echt wetenschappelijk aangetoond en laat opnieuw zien wat de kracht van sport is. Ik reken erop dat deze resultaten een extra impuls geven aan meer sportlesuren op school.”

De sportbonden en NOC*NSF hebben de ambitie om de sportparticipatie in Nederland te verhogen van 65 procent nu, naar 75 procent in 2016. Met de gymles op school leren kinderen hun ‘fysiek alfabet’ ontwikkelen en maken ze kennis met sport. Het op jonge leeftijd eigen maken van sport en bewegen zorgt voor vitale burgers die een leven lang sportief actief blijven. Met sport en bewegen op school wordt ook de noodzakelijke basis gelegd voor talentontwikkelingsprogramma’s. “Daarom investeren sportbonden, hun verenigingen en NOC*NSF de komende jaren extra in de samenwerking tussen sport en onderwijs, om met een sportinclusieve schooldag alle kinderen en jongeren te kunnen boeien voor en te binden aan sport”, aldus Dielessen.

Sport en onderwijs, een winnende combinatie
Er zijn al vele voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen de sport en het onderwijs.

- De combinatiefunctionaris sport, die de brug slaat tussen onderwijs, buitenschoolse opvang en sport.
- zeventien sportbonden hebben sportconcepten ontwikkeld die aansluiten op de behoefte van jongeren en die daarnaast ook jongeren aanspreekt die nog onvoldoende sporten of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit sportaanbod vindt plaats op de tijdstippen dat het onderwijs de grootste vraag heeft, dus vooraf, tijdens of direct aansluitend op de schooltijden of lestijden.
- Dit aanbod wordt verzorgd door schoolactieve sportverenigingen, die lokaal met scholen structureel sportactiviteiten verzorgen tijdens of na schooltijd.
- De schoolsportvereniging: door de verenigingen naar school te brengen kunnen kinderen in wijken met weinig of geen sportaanbod toch sporten.
- Jaarlijks wordt Mission Olympic georganiseerd, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Aan dit sportevenement, dat wordt georganiseerd door NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Coca-Cola, doen jaarlijks circa 300 middelbare scholen mee.
Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma van LVC3, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF om kinderen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met sport en hen te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is.
- In 2012 start het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Onderdeel van dit programma is om kinderen en jongeren te laten sporten dichtbij huis, dus ook op en rondom school.
NOC*NSF Sporten op school leidt tot betere leerprestaties. Voetballende kinderen 332
Deel dit via: