Kaderregeling VWS-Subsidies

Naam
Kaderregeling VWS-Subsidies

Thema
Sportactiviteiten: evenementen
Randvoorwaarden: accomodatie
Maatschappij: sociaal, gezondheid

Doelstelling 
Kern van het beleidskader is dat organisatoren van een sportevenement meer moeten inzetten op maatschappelijke en economische spin-off rondom een evenement indien zij in aanmerking willen komen voor steun vanuit het ministerie. Hierbij kan gedacht worden aan toename van sportparticipatie, extra bekendheid voor Nederland of een impuls voor de (lokale) economie. Via dit beleidskader wil het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.
 
Voorwaarden
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage:

a) de organisatie van het sportevenement zelf en de noodzakelijke tijdelijke aanpassingen van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties;

b) de organisatie van een programma van side events voor, tijdens en na het sportevenement, gericht op het duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off.

Voor de organisatie van het sportevenement wordt alleen een rijksbijdrage verstrekt als er ook een programma van side events rondom het betreffende sportevenement wordt georganiseerd. De volgende categorieën sportevenementen komen in aanmerking voor een rijksbijdrage:

1) Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie, opgenomen op de topevenementenkalender.

2) Een aansprekend internationaal sportevenement, opgenomen op de topevenementenkalender.

3) Een aanloopevenement

4) Een overig topsportevenement
 
Relevantie
Subsidie voor sportstimuleringsprojecten ter bevordering van de gezondheid.

Instrument
Subsidie

Budget
Onbepaald

Bijdrage 
De maximale bijdrage per sportevenement en bijzondere side-events varieert: 

  • Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie
   De hoogte van deze rijksbijdrage (voor de organisatie van het sportevenement en het programma van side events) wordt per evenement nader bepaald. Dit is in lijn met de motie Klaver cs. (Kamerstukken II 2011/12, 30234, nr. 62), waarbij de Tweede Kamer de Regering heeft gevraagd haar te informeren bij het nemen van substantiële besluiten betreffende grootschalige sportevenementen.
  • Een aansprekend internationaal sportevenement Maximaal € 2.500.000,--, waarvan: 

   a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 2.000.000,--;

   b) voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 500.000,--.

  •  Een aanloopevenement Maximaal € 500.000,--, waarvan:

   a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 400.000,--;

   b) voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 100.000,--.

  •  Overige topsportevenementen Maximaal € 250.000,--, waarvan:

   a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 200.000,--;

   b) voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 50.000,--.

Looptijd
1 januari 2014 t/m 31 december 2017

Indieningtermijn 
De aanvragen voor projectsubsidie worden op volgorde van ontvangst of na rangschikking behandeld. Instellingssubsidie worden altijd toegekend na rangschikking.
 
Subsidiegever
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
 
Informatie 
Klik hier voor meer informatie.
 
Contactpersoon
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Telefoonnummer: (070) 340 79 11
E-mailadres: VWSsubsidies@minvws.nl