Ledentallenrapportage 2011

Het ledental van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden kende in 2011 een toename van 46.522. Dit komt overeen met een stijging van 1,0%. Het totaal aantal leden van de 76 bij NOC*NSF aangesloten sportbonden komt hiermee op 4.821.348 leden.

De stijging in het gezamenlijke ledental van de sportbonden wordt voor een groot deel veroorzaakt door de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, de Nederlandse Wandelsport Bond en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Opvallend is dat er sprake is van groei onder zowel jongens, meisjes, mannen als vrouwen. Alle categorie├źn kennen meer leden dan vorig jaar, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de stijging onder senioren (+ 32.042) groter is dan de stijging onder junioren (+14.480).

Het aantal teamsporters en individuele sporters is wederom toegenomen, het aantal semi-individuele sporters is afgenomen.

In 2011 kent de georganiseerde sport (sportbonden en buitengewone leden) 5.206.715 verenigingssporters, dit is een stijging met 38.886 leden ten opzichte van 2010. Het totale aantal verenigingen in 2011 is 25.702, dit is een daling van 133 ten opzichte van vorig jaar.

Top 15 Nederlandse sportbonden 2011

Positie

Organisatie

2011

2010

Verschil
2011-2010

Positie

2010

1

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.205.808

1.188.873

16.935

1

2

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

668.811

690.370

-21.559

2

3

Nederlandse Golf Federatie

360.645

353.165

7.480

3

4

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

245.987

255.281

-9.294

4

5

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

231.025

227.357

3.668

5

6

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

211.733

212.142

-409

6

7

Koninklijke Nederlandse Zwembond

139.683

140.618

-935

7

8

Atletiekunie

137.617

134.359

3.258

8

9

Nederlandse Volleybal Bond

125.147

125.785

-638

9

10

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

118.679

73.427

45.252

14

11

Nederlandse Bridge Bond

117.036

115.785

1.251

10

12

Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond

97.629

100.726

-3.097

11

13

Nederlandse Ski Vereniging

91.320

96.726

-5.406

12

14

Watersportverbond

83.213

94.413

-11.200

13

15

Nederlandse Wandelsport Bond

60.420

36.494

23.926

24Voor de volledige rapportage Ledentallen 2011 download hier de pdf.

 

Overzicht eerdere ledentallenrapportages

>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2010 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2009 klik hier

KISS2010-2011
Rapportage Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011, inclusief KISS data: Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

De ledencijfers van NOC*NSF van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden zijn jarenlang ingezameld via de ledenmodule. In de periode 2010-2012 wordt echter geleidelijk overgestapt naar een nieuwe manier van het inzamelen van de ledencijfers: via het Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS). Deze rapportage geeft in eerste vergelijkend inzicht.

>> Klik hier om de rapportage te downloaden

Blader hieronder in de publicatie: