Sportvarianten/ Vernieuwend sportaanbod – medisch beleid

De ontwikkelingen op medisch gebied kunnen niet achterblijven naarmate meer mensen de weg vinden naar het Sportpark. Veiligheid van de sporters en bezoekers dient gewaarborgd te worden.

Het is goed dat wanneer een vereniging constateert dat er meer mensen sporten op het complex of lid worden van de vereniging, dit ook een grotere verantwoordelijkheden met zich mee meebrengt voor de vereniging. De veiligheid van sporters en bezoekers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn, maar dit wordt door de verenigingen nog al eens vergeten. Het medisch beleid binnen de verenigingen heeft lage prioriteit, maar verenigingen zijn genoodzaakt na te denken over het medisch beleid dat men voert. Een ongeluk, hoe klein dan ook, kan voor een vereniging desastreuze gevolgen hebben.

De meerwaarde van het opstellen van een medisch beleid is tweeledig. Enerzijds draagt het beleid bij aan verdere ontwikkeling van de club met daarbij voordelen voor de eigen organisatie en leden. Voorbeelden hierbij zijn: opgeleide EHBO’ers binnen de vereniging die inzetbaar zijn; een duidelijk beleid met betrekking tot blessurebehandeling en preventie en de aanwezigheid van medische materialen (AED, BHV etc.). Anderzijds kan het leiden tot een positief imago en zullen ouders, sporters etc. eerder hun weg vinden naar de vereniging. Veiligheid is belangrijk en daarbij is de vereniging gedekt wanneer er onverhoopt wat mis gaat.

Concreet voorbeeld
Binnen SV Saestum uit Zeist is een medisch beleid opgesteld. Door extra activiteiten naast het traditionele aanbod aan te bieden zijn het aantal sporters en bezoekers toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de club een aantal zaken heeft aangepakt. Twaalf mensen vanuit de club hebben een EHBO cursus gevolgd om ervoor te zorgen dat te allen tijde een EHBO’er aanwezig is. Voornamelijk tijdens wedstrijddagen en bij evenementen.

Intern is er een blessurebehandel- en preventieplan opgesteld. Hierbij zijn diverse materialen aangeschaft (AED, BHV koffers) om de veiligheid van sporters zo goed mogelijk te garanderen. Alle leiders van de teams ontvangen aan het begin van het seizoen een teamtrommel met daarin materialen voor het geven van eerste hulp, er wordt hierbij een borg afgedragen van € 25,-. De leiders beheren deze koffers en kunnen op vastgestelde tijden spullen bijbestellen. Al met al heeft Saestum veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het medisch beleid binnen de club. Het medisch aspect heeft binnen de club een grotere rol gespeeld omdat de bewustwording voor een veilige sportomgeving gegroeid is.

Quotes
Cursist EHBO
“Als ouder kreeg ik een bericht dat ik mij in kon schrijven voor een, geheel door Saestum verzorgde, EHBO cursus. Dit heb ik meteen gedaan. Er werden wel enkele voorwaarden gekoppeld aan deze deelname. Zo draai ik straks één keer in de twee maanden een dagdeel ‘EHBO-dienst’ bij Saestum en help ik bij twee evenementen. Ik vind dit totaal geen probleem want veiligheid staat voorop!

Voorzitter medische commissie
“In het verleden is het lastig geweest om aandacht te krijgen voor het medische aspect binnen de vereniging. Nu hebben wij een belangrijke rol binnen de vereniging en kunnen wij onze ideeën omtrent veiligheid daadwerkelijk uitvoeren. 

Deze ervaring is voortgekomen uit Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Sportvarianten Voetbal Zeist

NOC*NSF

Winnen doe je samen
A A A