Deelconvenant school Convenant Gezond Gewicht

27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen om via de schoolomgeving te werken aan het tegengaan van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen. Deze aanpak leidt niet alleen tot betere concentratie en betere schoolprestaties, maar op school wordt ook de basis gelegd voor een gezond en bewust gewoontegedrag voor later. De 27 partijen helpen de randvoorwaarden te creƫren om in 2015 een integrale en structurele aanpak ten aanzien van voeding en bewegen in en rondom scholen gerealiseerd te hebben. NOC*NSF is naast ondertekenaar van het Convenant Gezond Gewicht ook een van de deelnemende partijen in het deelconvenant school.

Partners van het deelconvenant school committeren zich aan:

  • Het gezamenlijk benaderen van de overheid, politiek, gemeenten en scholen gericht op het bevorderen van gezond gewicht via een integrale aanpak op de scholen.

  • Het aanbrengen van samenhang tussen de beweeg- en voedingsinterventies van partijen;

  • Het stimuleren van alle scholen (100%) om te komen tot een gezonde schoolkantine en een gezond aanbod in automaten, volgens de motie Vendrik.

  • Samenwerking met het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs en aansluiting bij de hoofddoelstelling dat in 2012 50% van 4-17 jarigen aan de Combinorm voor bewegen voldoet.

  • Het stimuleren van de terugkeer van een bevoegde (vak)leerkracht lichamelijke opvoeding op alle basis-scholen.

  • Het (door)ontwikkelen van instrumenten voor ouderparticipatie (ouders bewust maken van het belang van beweging en gezonde voeding voor hun kinderen).

  • Het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor middelbare scholen voor een gezonde leefstijl op het gebied van voeding en bewegen.


De partners vragen daarom brede inzet en samenwerking van de rijksoverheid, scholen gemeenten en politiek. Daartoe is een position paper opgesteld en ondertekend door een aantal partijen, waaronder NOC*NSF. Deze position paper vindt u via deze link.