Verkiezingsprocedure

De verkiezing van de stad die de Olympische Spelen organiseert vindt zeven jaar voor de Olympische spelen plaats. 
 

Alleen nationale Olympische comités kunnen kandidaten bij het IOC aanmelden. Alleen steden kunnen als kandidaat aangemeld worden. Dus geen regio's of provincies. Dat wil niet zeggen dat de Olympische Spelen niet buiten de gemeentegrenzen van die kandidaatstad gehouden kunnen worden.

De aanmeldingsprocedure kent twee fasen.

De aspirant kandidaatsfase
In de aspirant kandidaatsfase moeten aspirant kandidaat steden (applicant cities) een uitgebreide vragenlijst beantwoorden. Deze vragen gaan onder andere over steun door de regering, publieke opinie, de algemene infrastructuur, veiligheid, sportaccommodaties, overnachtingaccommodaties en transport.

Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst bepaalt het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité of deze steden officieel kandidaat voor de Olympische Spelen worden. Deze fase duurt rond de tien maanden. De kandidaatsfase gaat in op het moment dat het bestuur van het IOC besloten heeft dat een groep van kandidaatsteden officieel als kandidaatstad geaccepteerd wordt. Deze officiële kandidaatsteden mogen vanaf nu ook het logo met het Olympische symbool (de vijf ringen) gebruiken.

De kandidaatsfase
In deze fase moeten de kandidaat-steden een kandidaatsrapport indienen. Dit rapport wordt beoordeeld door een evaluatiecommissie. Deze evaluatiecommissie bestaat uit IOC-leden. IOC-Leden die de internationale sportfederaties vertegenwoordigen, IOC-leden die de atletencommissie vertegenwoordigen en vertegenwoordigers van het Paralympisch comité.

De evaluatie commissie stelt op basis van het kandidaatsrapport en onderzoek van de kandidaatsteden een evaluatierapport op. De kandidaatsteden worden alleen bezocht door leden van de evaluatie commissie. Klik hier voor voorbeelden van de rapporten van deze evaluatiecommissie.

Gedurende het hele bovenstaande proces is de rol en de verantwoordelijkheid van de nationale Olympische comités s heel belangrijk. De NOC's hebben de supervisie over het proces en zijn verantwoordelijk voor de acties van de (aspirant) kandidaatsteden. Nauwe samenwerking tussen NOC en kandidaatgaststad is daarom belangrijk.

NOC's en kandidaatsteden zijn verplicht zich te committeren aan de Olympic Charter. De Olympic Charter bevat de ethische code, de regels betreffende het bestuur (rules of conduct) en allerlei andere regels die van toepassing zijn voor kandidaatsteden.

Het IOC verwacht van alle kandidaatsteden dat men zich er van bewust is dat het gaat om een Olympische competitie die naar de geest van de Olympische gedachte met respect, vriendschap en fairplay uitgevoerd moet worden.

Uit de lijst van kandidaat-steden kunnen IOC-leden tijdens speciale IOC-sessie door middel van stemming de definitieve gaststad (host city) selecteren.

De verkiezing vindt plaats door middel van een geheime stemming. Na elke stemmingsronde valt de stad met het minste aantal stemmen af. De stad die een absolute meerderheid heeft wordt gekozen. Deze stemming vindt zeven jaar voor de Olympische Spelen plaats.