Mission Olympic 88x62 Resultaten onderzoek toegelicht tijdens finale Mission Olympic.

vr 10 jun 2011
Sport en bewegen op en rond school blijft achter

Intentieverklaring
AMSTERDAM - ‘Sport en bewegen op school blijft achter en zou meer vanuit een integraal perspectief gestimuleerd moeten worden. De overheid is zich nog niet voldoende bewust van het feit dat kinderen door sport en bewegen betere schoolprestaties leveren’ Aldus André Bolhuis (voorzitter NOC*NSF) en Cees Klaassen (directeur Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding, KVLO) bij de opening van Mission Olympic The School Final in het Olympisch Stadion te Amsterdam.

Bolhuis en Klaassen reageren daarmee op het rapport “Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst” van het Mulier Instituut. Uit het rapport blijkt dat nog lang niet aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan om voor alle jeugdigen dagelijks sport- of beweegaanbod te realiseren.

Volgens de onderzoekers staan de ambitieuze doelstellingen met sport en bewegen voor de jeugd (dagelijks deelnemen aan sport en bewegen op en rond school) op gespannen voet met de voorwaarden die nodig zijn voor het behalen daarvan. De recent genomen initiatieven hebben de tekorten hierin niet voldoende weg kunnen werken.

Cees Klaassen: “Een van de aanbevelingen uit het rapport is het verhogen van het wettelijk minimum aantal onderwijsuren in het primair en voortgezet onderwijs naar drie uur per week en in het mbo met één uur per week. Uiteraard ondersteunen wij die aanbeveling van harte en de KVLO is dan ook al druk bezig met het verspreiden van goede voorbeelden over hoe je drie uur bewegingsonderwijs en twee uur sport succesvol op scholen kunt realiseren. Daarnaast vinden we dat de docent LO met zijn pedagogische en didactische kennis een prominente rol kan spelen in het verbinden van onderwijs en sport”, aldus Klaassen.

André Bolhuis: “We zien met name bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar een terugval in de sportparticipatie. Het is daarom van belang als sport gericht in te spelen op wensen en behoeften van jongeren uit deze leeftijdsgroep en jongeren te begeleiden in hun sportloopbaan. Mission Olympic is een jongerenplatform met sport, show en entertainment dat jongeren echt aanspreekt en we geloven dan ook zeer in de kracht van dit platform. Dit jaar hebben maar liefst 275 scholen uit heel Nederland deelgenomen aan Mission Olympic. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van voorgaande jaren.”

Het rapport 'Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst. Brede Analyse 2010' is te downloaden via deze link.

Lees ook:
>> Grootse finale Mission Olympic in Olympisch Stadion

School Final Resultaten onderzoek toegelicht tijdens finale Mission Olympic. MOSF 2011 Ondertekening 332x269
Deel dit via: