Vignet Gezonde School voor het basisonderwijs

Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School voeren. Met het vignet kunnen scholen zich profileren als Gezonde School en aan ouders laten ziet dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Het vignet Gezonde School bestaat uit een basiscertificaat en acht themacertificaten: voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, persoonlijke verzorging, sociaal-emotionele ontwikkeling, roken en alcohol, relaties en seksualiteit, veiligheid en milieu. Om het vignet te behalen moet een school het basiscertificaat halen en minimaal één van de themacertificaten.

Op deze manier kan een school laten zien welke thema’s specifieke aandacht krijgen. Bij een gehonoreerde aanvraag mag een school zich de komende drie jaar profileren als Gezonde School.

Wie staan er achter?
Het vignet Gezonde School is een initiatief van zeventien landelijke gezondheidsorganisaties. NOC*NSF is betrokken bij het themacertificaat Sport en Bewegen. Dit certificaat gaat over de wijze waarop scholen een actieve leefstijl onder leerlingen stimuleren. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs, het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten en de aandacht die de school heeft voor inactieve leerlingen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.vignetgezondeschool.nl.