090723 corinne nugter Kwaliteitsimpuls op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. 70

Talent Program Review

NOC*NSF maakt sinds 2006 gebruik van de certificeringstool voor opleidingsprogramma’s (klik hier voor meer informatie en documenten over deze tool). Dit instrument werd ingezet in de samenwerking met de bonden op het gebied van topsport en talentontwikkeling en heeft een positief effect gehad op de versterking van de opleidingprogramma’s voor talenten.

Na een aantal jaren van bewezen diensten is het echter tijd voor een volgende stap. NOC*NSF heeft daarom met een kleine groep experts de contouren en uitgangspunten voor een nieuwe kwaliteitsimpuls op het gebied van talentherkenning & -ontwikkeling geformuleerd, genaamd de Talent Program Review (TPR).

Werkzaamheden NOC*NSF
Met de TPR wil NOC*NSF bonden de kans bieden om samen met een hoogwaardige groep deskundigen hun opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering.

De doelgroep voor het gebruik van de TPR bestaat uit topsportprogramma’s met een hoogwaardige en integrale talentontwikkelingsstructuur. De exacte doelgroep wordt afgestemd op de Sportagenda 2016.

De TPR bestaat uit een viertal stappen, namelijk:

  • 1. Intake: In de eerste stap stellen de bond en de prestatiemanager van NOC*NSF in gezamenlijkheid de kaders en specifieke aandachtsgebieden voor deelname aan de TPR op.
  • 2. Bezoek: Bij de tweede stap zal de expertgroep een bezoek op locatie brengen tijdens de dagelijkse praktijk binnen een opleidingsprogramma.
  • 3. Review: Op basis van alle indrukken (documenten en het bezoek) komt de groep deskundigen in de derde stap tot een beschrijving van de sterke punten van het opleidingsprogramma en een aantal aanbevelingen voor verbetering en/of optimalisatie. Deze worden besproken met de bond en in een korte rapportage vastgelegd.
  • 4. Actie: Als laatste en vierde stap is het aan de bond om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan door verdere analyse en evaluaties en de vertaling naar toepassingen in de praktijk.

Resultaat
De TPR is een procesgerichte werkwijze met een duidelijke focus op de toegevoegde waarde voor de bond. Hiermee is zij meer dan een nieuwe kwaliteitsimpuls voor de opleidingsprogramma’s. De TPR is een opmaat voor optimale invulling van de eigen verantwoordelijkheid in talentontwikkeling en topsport: een bond die de middelen en het vertrouwen krijgt om jonge mensen op te leiden en te ontwikkelen en hiervoor verantwoording af legt richting partners, sporters, ouders en verenigingen.

Voor meer meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kayan Bool, kayan.bool@nocnsf.nl.