Schoolzwemmen De Dinkel 88x62

zo 13 feb 2011
Schoolzwemmen leeft in Denekamp

Schoolzwemmen De Dinkel
ARNHEM - De Dinkel Denekamp werd in 2010 door de KNZB gekozen tot zwemvereniging van het jaar. De club uit Twente presteert al jarenlang uitstekend in het wedstrijdzwemmen, maar is ook vooral actief aan de basis. Voorzitter Maria Gram betreurt het dan ook dat de gemeente Dinkelland het schoolzwemmen niet meer subsidieert. “Maar de scholen gaan gewoon door.”

Aanvankelijk deed Denekamp het schoolzwemmen zelf in samenwerking met het zwembad Dorper Esch, maar na de gemeentelijke herindeling van enkele jaren geleden, nam De Dinkel Denekamp het over. Met succes, want drie van de zes basisscholen in Denekamp doen met de oudste groepen inmiddels (weer) aan schoolzwemmen. “En de andere drie hopen we binnenkort alsnog te verwelkomen. Het voordeel is dat de kinderen van deze scholen de afstand naar het zwembad lopend of fietsend kunnen afleggen. De andere zes basisscholen buiten Denekamp zijn afhankelijk van auto- of busvervoer, dus dat is lastiger”, aldus Maria Gram, die vertelt dat de scholen meestal een aaneengesloten periode van circa twaalf weken deelnemen. “Ze krijgen dan les van vrijwilligers van onze vereniging en als ze dat willen kunnen ze na afloop ook voor diploma C gaan.”

Vliegende start
“We geven bij De Dinkel Denekamp geen elementair zwemmen, dat doet het zwembad zelf”, benadrukt de preses. “De meeste kinderen die meedoen aan het schoolzwemmen, hebben ook al hun A- en B-diploma. Wél kunnen ze opgaan voor hun C-diploma als ze dat willen. En die paar kinderen die nog niet kunnen zwemmen, meestal van allochtone komaf, proberen we – in goed overleg met het zwembad – alsnog klaar te stomen voor hun A-diploma.”

De deelnemende scholen komen een keer per week naar zwembad Dorper Esch en offeren er een gymles voor op. De kosten bedragen € 1,50 per kind per les. “De scholen en de ouders vinden zwemmen in het kader van lichamelijke opvoeding dermate belangrijk, dat ze de kosten – nu de gemeente geen bijdrage meer levert - uit allerlei potjes bij elkaar weten te schrapen.”

De Dinkel Denekamp heeft bij het opzetten van het schoolzwemmen de nodige ondersteuning gekregen van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Zo heeft de club bij de opstart, drie jaar geleden, dankzij een innovatiesubsidie van de bond drie maanden lang 600 kinderen gratis schoolzwemmen kunnen aanbieden. Maria Gram: “Die periode werd afgesloten met een ontzettend geslaagde ‘KNZB On Tour’-spelmiddag. Alle kinderen en scholen waren laaiend enthousiast en daarmee hebben we een vliegende start gemaakt met het schoolzwemmen. Ook organiseren we de schoolzwemkampioenschappen in de gemeente Dinkelland en daar doen inmiddels tien van de twaalf scholen aan mee.”

Ondersteuning KNZB
De KNZB biedt met het project Sport en Onderwijs iedere vereniging de mogelijkheid om schoolactief te worden. “Veel clubs zijn daar al mee bezig of gaan er mee beginnen”, vertelt Maritsa Venhof van de KNZB. “Wij bieden deze verenigingen een aantal tools aan om aan de voorwaarden van een schoolactieve vereniging te voldoen en het aanbod binnen de vereniging te organiseren. Het gaat dan om activiteiten als schoolzwemkampioenschappen, kennismakingslessen en clinics en zwemlessen via de buitenschoolse opvang.”

De KNZB stelt € 750,00 per deelnemende vereniging gedurende het gehele project beschikbaar. Een schoolactieve vereniging kan dit bedrag naar eigen invulling inzetten. Maritsa Venhof: “Wij adviseren het te gebruiken voor het aanstellen van een coördinator die het project binnen de vereniging gaat opstarten. Verenigingen die twijfelen over de kans van slagen of meer hulp nodig hebben, kunnen met ons een afspraak maken voor een intakegesprek en een projectscan. Op deze manier brengen wij in kaart wat de kansen zijn voor de vereniging en waar de KNZB kan ondersteunen.”

Schoolzwemkampioenschap
Een van de meest succesvolle activiteiten waarmee de KNZB schoolactieve verenigingen ondersteunt, is het organiseren van schoolzwemkampioenschappen voor het basisonderwijs. Op deze kampioenschappen moeten de deelnemers in teamverband diverse zwemafstanden afleggen. In een team van zes zwemmers strijden de scholen eerst op lokaal/regionaal niveau in een zwembad in de buurt.

Het programma van de dag zit vol zwemplezier. Iedereen begint met een estafette, waaraan alle teamleden. Daarna volgen de individuele afstanden: 25 meter rugcrawl en vrije slag zwemmen voor lagere groepen en 50 meter rugcrawl en vrije slag zwemmen voor leerlingen uit de bovenbouw. Ieder teamlid zwemt twee keer een eigen afstand en twee keer een estafette. Aan het eind van het programma is er namelijk nog een fun-estafette! Venhof: “Hier mogen de kinderen fantasie de vrije loop laten en de zwemstrijd aangaan met ballen, plankjes, luchtbedden of wat het betreffende zwembad ook maar voorhanden heeft. Dit is een feestelijke afsluiting van het actieve programma voordat de uitslag bekend gemaakt wordt. De beste drie scholen mogen uiteindelijk door naar de provinciale kampioenschappen en de winnaar van de provinciale kampioenschappen plaatst zich voor de grote landelijke finale.”

De KNZB organiseert de schoolzwemkampioenschappen in samenwerking met jeugdsponsor La Vache qui rit (de lachende koe…). Om kinderen op een speelse en attractieve manier met zwemmen in aanraking te laten komen, ondersteunt La Vache qui rit de kampioenschappen met diverse leuke materialen en gadgets voor de deelnemers. Het landelijk kampioenschap wordt door de KNZB en La Vache qui rit tot een waar zwemfeest gemaakt.

Nieuwe leden
Maria Gram is als gezegd vol lof over de initiatieven van de KNZB om het schoolzwemmen te promoten. “Wij geven de kinderen na afloop van de lessen en ook alle deelnemers aan het schoolzwemkampioenschap een waardecheque mee, waarmee ze nog een aantal gratis kennismakingstrainingen bij De Dinkel Denekamp kunnen volgen. Dat levert ons altijd een aantal nieuwe leden op.”

Voor meer info:
www.dedinkel.nl
www.schoolzwemkampioenschappen.nl www.knzb.nl
info@levenlangzwemmen.nl 
Deel dit via: