In de afgelopen vijf jaar hebben 27.000 nieuwe leden in achterstandswijken de weg naar de verenigingen gevonden.

wo 09 feb 2011
Forse ledenwinst in achterstandswijken

Maatschappelijke meerwaarde sportvereniging 225
ARNHEM - In de afgelopen vijf jaar hebben 27.000 nieuwe leden in achterstandswijken de weg naar de verenigingen gevonden: van dansgymnastiek en korfbal, tot bijvoorbeeld basketbal en vechtsport. De sportclub wordt steeds meer het ‘buurthuis van de toekomst’. De 538 sportverenigingen die hebben deelgenomen aan het programma ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ zijn aantoonbaar sterker, groter en maatschappelijk bewuster geworden.

Zij tonen aan dat sport in achterstandswijken een belangrijke bijdrage levert aan leefbaarheid en gezondheid. De Meedoen-aanpak blijkt succesvol voor het stimuleren van sport en bewegen in de wijk: vele duizenden jongeren uit achterstandswijken hebben de weg naar de georganiseerde sport gevonden.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is erg enthousiast: "Sport is fantastisch om te doen. Je gunt alle kinderen, ook die uit de buurten waar dat nog niet zo gebruikelijk is, een fijne sportvereniging. En dat lukt dus door zo'n programma. Ik ben erg benieuwd of zo'n 'evidence based' aanpak nu ook voortgezet en overgenomen gaat worden, zeker gezien het grote maatschapelijke belang van 'meedoen' door alle jeugd."

Het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport heeft veel betekend voor de georganiseerde sport, zo blijkt uit de eindevaluatie van het W.J.H. Mulier Instituut. Deze resultaten worden vanmiddag (9 februari) tijdens het congres ‘Meedoen: ook doen!’ in Eindhoven gepresenteerd. Naast de groei van ruim 27.000 leden, zijn er volgens het rapport van het Mulier Instituut sterkere sportverenigingen ontstaan en traden sportbonden op als volwaardige beleidspartner. Het programma Meedoen heeft volgens de eindevaluatie dan ook duidelijk haar vruchten afgeworpen. Het programma biedt daarmee voldoende aanknopingspunten om te blijven investeren in burgers en verenigingen die willen meedoen.

In veel achterstandswijken hebben de sportverenigingen de rol van buurthuis gespeeld. Het overgrote deel van de betrokken verenigingen verwacht dat de Meedoen-aanpak blijft inspireren voor bevordering van jeugdsport, ook nu het programma in december 2010 officieel is afgesloten.

In 2006 stelden de ministeries van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het programma Meedoen Alle Jeugd Door Sport in. Het programma kende een looptijd tot en met 2010 en een investering van 70,5 miljoen euro. 538 verenigingen van negen bonden namen verspreid over elf gemeenten deel aan het programma. Doel van Meedoen was zoveel mogelijk (allochtone) jongeren, met name uit kansarme stadswijken, naar sportverenigingen toe te leiden. Naast het vergroten van de sportdeelname onder jongeren – met speciale aandacht voor allochtone meisjes – werd het vergroten van de betrokkenheid van ouders beoogd.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het W.J.H. Mulier Instituut de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. In de eindrapportage Opbrengsten van Meedoen zijn de bevindingen van de diverse evaluatie-studies opgetekend. De resultaten zijn overtuigend, maar laten ook zien dat er uitdagingen blijven bestaan voor de toekomst.

Mede door Meedoen wisten de betrokken bonden ruim 27.000 nieuwe (allochtone) jeugdleden te werven, gemiddeld vijftig per deelnemende vereniging. Ook allochtone meisjes werden bereikt, maar de achterstand in clubsportdeelname blijft onder deze groep het grootst. De betrokkenheid van allochtone ouders groeide, maar blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Verder heeft Meedoen geleid tot een betere lokale samenwerking en sterkere sportverenigingen die meer naar buiten gericht zijn.

- Klik hier voor meer informatie over het rapport.  
- Klik hier voor meer informatie over het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport. 
- Klik hier voor het persbericht van het NISB over het succes Meedoen Alle Jeugd door Sport.
NOC*NSF In de afgelopen vijf jaar hebben 27.000 nieuwe leden in achterstandswijken de weg naar de verenigingen gevonden. Maatschappelijke meerwaarde sportvereniging 332x269
Deel dit via: