Gerard Dielessen_88x62 Lees het nieuwe weblog van algemeen directeur Gerard Dielessen over Hollandse Helden.

ma 24 jan 2011
Weblog Gerard Dielessen: Hollandse Helden

Hollandse Helden 275
Hollandse Helden. Met die trouvaille kwam een aantal studenten van de BKB Academie zaterdagmiddag op de proppen nadat ik ze had gevraagd hoe het draagvlak voor onze Olympische ambitie kan worden verbeterd. Deze jonge en vooral ook slimme studenten, zeg maar de avant-garde van campagne voerend Nederland, hadden aan een half woord genoeg.

“Neem even een jaartje afstand van het verloren WK voetbal bid; dat ligt nog zo vers in het geheugen. Houd nou even rekening met die domper... Geen wonder dat de samenleving op dit moment niet zo enthousiast is over de organisatie van de Olympische Spelen”, zo luidde hun simpele oordeel.

“En zet die Olympische ambities vooral breed in als middel en niet als doel op zich.” Gelukkig is dat onze bedoeling en ook de ambitie van de alliantiepartners, verenigd in Olympisch Vuur. Sport inzetten als middel om de samenleving een beetje beter te maken, in plaats van een op zich zelf staand doel om straks, in 2028 bijvoorbeeld, de Spelen in Nederland te organiseren.

Want, zo stelden al die slimmeriken, het zou toch mooi zijn als we er met zijn allen in slagen om het gymnastiekonderwijs weer structureel terug te krijgen in het vaste lespakket van het basisonderwijs. Ze zeiden het nog net niet hardop, maar eigenlijk vinden ze deze doelstelling belangrijker dan de organisatie van de Spelen zelf.

Maar hoe dan toch onze samenleving enthousiasmeren voor al die mooie Olympische ambities (sport, infrastructuur, economie, media, evenementen etc.) waarover we eerder vorige week ook al spraken tijdens het Olympisch Vuur Jaarcongres op Papendal?

Zorg dat al die initiatieven onderlinge samenhang krijgen, zo luidde het advies van de ruim twintig jonge BKB-studenten. Breng focus aan, zorg dat de communicatie wordt vereenvoudigd. En creëer een groep mensen die deze boodschap heel gericht kunnen uitdragen. Hollandse Helden dus.

Niet alleen mensen uit de sport, of zelfs alleen topsporters. Ook al die andere helden die er voor zorgen dat Nederland op alle terreinen een werkelijke stap voorwaarts kan zetten. “Een jong iemand die nu goed is in sport, kan straks wel een hele goede architect worden”, zo betoogden de BKB-ers.

En: zoek en volg die mensen en laat zien waartoe ze in staat zijn. Dan gaat de samenleving van onderaf begrijpen wat de waarde is van al die Olympische ambities, of wat de sport kan bijdragen aan een betere samenleving. En noem dat project: Hollandse Helden. Heel simpel houden.

Na een dagje discussiëren, debatteren, beschouwen en veel meer in het bijzijn van deze enthousiaste youngsters, kon ik niet anders dan vaststellen dat ik deze zaterdag heel veel inspiratie heb opgedaan. En moest ik bovendien concluderen dat we deze jonge en talentvolle mensen veel meer moeten betrekken bij het nadenken en realiseren van onze ambitieuze Olympische plannen.

De avant-garde is immers noodzakelijk om ruimte te creëren op al die ingewikkelde ‘speelvelden’. Hollandse Helden kan daar zeer bij helpen.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier de eerdere weblogs van Gerard Dielessen.
Weblog Lees het nieuwe weblog van algemeen directeur Gerard Dielessen over Hollandse Helden. Hollandse Helden 332
Deel dit via: