Masterplan

Aanleiding tot het maken van een Masterplan Talentontwikkeling in 2006 door NOC*NSF en de bonden was de verdere uitwerking van de NOC*NSF Sportagenda en de VWS-nota ‘Samen voor Sport’. De wens vanuit de sport en de overheid was te komen tot een nationaal vierjaren talentontwikkelingsprogramma. De sportnota van VWS en de daarmee gepaard gaande verruimde financiële middelen boden een extra kans om een stevige impuls te geven aan de talentontwikkeling in Nederland.

Talentontwikkeling is in Nederland op onderdelen goed georganiseerd en succesvol. Voor een klein land eindigen we relatief hoog in de medailleklassementen. Toch kon en kan er op een aantal gebieden nog duidelijk winst worden geboekt. Een analyse met deskundigen van sportbonden leverde na de Olympische Spelen in Athene 2004 een aantal uitdagingen op. Ruimte voor verbetering bleek uiteindelijk vooral te liggen bij de versterking van a) de meerjarenopleidingsprogramma’s voor talenten onder regie van de sportbond en b) de infrastructuur.

Concrete speerpunten uit het Masterplan waren:

Versterking van de meerjarenopleidingsprogramma’s voor talenten onder regie van de sportbond:

  • Meerjarenopleidingsplannen en -programma’s
  • Certificering opleidingsprogramma’s 
  • Talentcoaches 
  • High potential status 
  • Leo van der Kar-fonds


Versterking infrastructuur: 

  • Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en Nationale Topsport Centra (NTC’s) 
  • Regionale talentontwikkeling

In 2010 werd het Masterplan Talentontwikkeling verlengd t/m 2012 en werd besloten, na een verdere analyse met deskundigen, om Talentidentificatie- en bevestiging als extra speerpunt toe te voegen.

In 2012 is Talentontwikkeling als pijler opgenomen in de Sportagenda 2016 en zijn hierin de belangrijkste doelstellingen en bijbehorende werkzaamheden t/m 2016 beschreven.

>> Download de volledige versie van het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 (pdf)

Voor meer informatie over dit proces kan je contact opnemen met Kayan Bool, kayan.bool@nocnsf.nl.