za 16 okt 2010
NOC*NSF en KNSB nemen vervolgstappen op eindrapport ‘Commissie Turijn’

Gretha Smit in Turijn 332x269
ARNHEM - De besturen van NOC*NSF en de KNSB zijn teleurgesteld over de uitkomsten van het rapport van de ’Commissie Turijn 5000 meter Dames’, waaruit blijkt dat belangrijke Olympische waarden zoals Fair play en respect zijn geschonden.

De sportkoepel en de schaatsbond stellen bovendien vast dat het bieden van een materiële tegenprestatie in ruil voor niet-deelname strijdig is met de algemene normen van NOC*NSF, KNSB, ISU en IOC. NOC*NSF en KNSB nemen maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst dergelijke overtredingen opnieuw zullen plaatsvinden, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan de integriteitcode.

In onderlinge afstemming zijn, naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Turijn 5000 meter Dames, door zowel het NOC*NSF-bestuur als het KNSB-bestuur betreffende Ingrid Paul en Gretha Smit de volgende besluiten genomen:

Het NOC*NSF bestuur heeft vastgesteld dat de conclusies uit het rapport hebben geleid tot een dusdanige vertrouwensbreuk dat tenminste tot en met de Olympische Spelen van Sochi in 2014 door NOC*NSF geen samenwerking met Ingrid Paul en/of Gretha Smit zal worden aangegaan, mocht die gelegenheid zich voordoen. NOC*NSF zal het IOC over haar besluit informeren.

Het bestuur van de KNSB heeft op basis van de constateringen besloten voor de duur van één jaar, ingaande 1 oktober 2010, Ingrid Paul niet in aanmerking te laten komen voor een trainerslicentie. Aan Gretha Smit zal over dezelfde periode geen nieuwe licentie worden verstrekt, mocht zij besluiten weer te gaan schaatsen. Deze maatregel geldt voor alle schaatsdisciplines (derhalve langebaan, marathon, etc.). Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, en Doekle Terpstra, voorzitter KNSB, betreuren het beiden zeer dat ze tot deze besluiten hebben moeten komen. Dielessen: “De conclusies van de commissie onder voorzitterschap van Jan Loorbach zijn helder en teleurstellend. De voor ons zo belangrijke Olympische waarden zoals Fair play en respect zijn ernstig geschonden. Er restte ons dan ook geen andere keus dan deze besluiten te nemen.”

Doekle Terpstra, voorzitter KNSB: “Het is een pijnlijke beslissing, zeker gezien de verdienste van Ingrid en Gretha. Maar we willen met deze maatregelen een duidelijk signaal afgeven. Schaatsen is een eerlijke sport en dat willen we graag zo houden, hetgeen aansluit bij de Olympische gedachte.”

Voor de rapportage van de Commissie Turijn 5000 meter Dames en eerdere berichten, klik hier.
NOC*NSF NOC*NSF en KNSB nemen vervolgstappen op eindrapportage ‘Commissie Turijn'. Gretha Smit in Turijn 332x269
Deel dit via: