Tess-Moonent88 De inrichting van de leef- en trainingssituatie op het leveren van een topprestatie. 67

Topsport Leefstijl Coaching

Er verandert veel in het dagelijks leven van jonge, talentvolle sporters. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook lange periodes van huis of zelfs al op relatief jonge leeftijd uitwonend. Er worden ingrijpende keuzes gemaakt en de consequenties van die keuzes moeten worden doorgrond en geaccepteerd. Topsport vraagt kortom al op jonge leeftijd een hoge mate van zelfstandigheid en een leefstijl die bijdraagt aan de gestelde doelstellingen. Doordat niet mag worden verondersteld dat dergelijke competenties automatisch aanwezig zijn bij de betreffende leeftijdsgroep is het noodzakelijk om ze hierin te ondersteunen en begeleiden.

Topsport Leefstijl
Onder een topsport leefstijl wordt verstaan de effectieve inrichting van de leef- en trainingssituatie ten behoeve van de ontwikkeling van talentvolle tot topsporter en in functie van een continu presteren op topniveau. De sporter kan zich door een effectieve topsport leefstijl optimaal voorbereiden en inzetten bij trainingen en wedstrijden. Het resultaat is een leefwijze die is afgestemd op de ontwikkeling tot het beroep van topsporter.

Begeleiding
De begeleiding voor het sporttechnische deel en het niet-sporttechnische deel wordt samen met de trainer/coach en diens begeleidingsstaf afgestemd zodat alle begeleidingsactiviteiten elkaar versterken.

Speerpunten zijn:
1. Begeleiden van de (her)inrichting van de leef en trainingssituatie van de sporter;
2. Begeleiding van de ontwikkeling van het zelfregulerend gedrag van de sporter;
3. Begeleiden van de loopbaanplanning van de sporter (sportloopbaan, vervolgloopbaan).

In alle gevallen wordt deze vorm van begeleiding aangestuurd door de coach en vormt een integraal onderdeel van het (sporttechnische)jaarplan of activiteitenplan van de sporter.

De Topsport Leefstijl Coach dient zich, tijdens de begeleiding van de sporters, te richten op de competenties die passen bij een topsport leefstijl. De begeleiding houdt in het informeren en adviseren van de sporter en in sommige gevallen ondersteunen bij de uitvoering. Er moet voor worden gewaakt dat de te formuleren doelstellingen en actieplannen de keuze van de sporter zijn en de consequenties van de keuzes door de sporter worden herkend en erkend.

Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke kernbegrippen in het begeleiden van sporters, maar de Topsport Leefstijl Coach is geen vertrouwenspersoon, dat is een aparte of andere rol. De spelregels over wat wel en niet met derden of in de begeleidingsstaf wordt besproken moeten wel helder zijn (uitgangspunt: uitsluitend met instemming van de sporter). Dit geldt eveneens voor alles wat binnen het begeleidingsteam wordt besproken.

Uiteindelijk is het doel een evenwichtig en realistisch programma voor de sporter. Als vuistregel geldt dat zolang sporters onder de leerplicht vallen het studieprogramma en sportprogramma minimaal gelijkwaardig zijn mits de studieresultaten voldoende zijn (als vastgelegd in de planning). Bij oudere sporters ligt de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid bij de sporter zelf maar wordt het afronden van een studie zeer gestimuleerd.

Werkzaamheden NOC*NSF
Vanuit NOC*NSF wordt getracht om inzichtelijk te krijgen welke competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) behoren tot een topsport leefstijl, hoe en wanneer deze het beste aangeleerd kunnen worden en welke competenties noodzakelijk zijn om dit aan te leren bij sporters. Deze werkzaamheden vinden plaats in overleg met o.a. de Topsport Leefstijl Coaches werkzaam op de CTO’s en NTC’s.

Voor meer meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kayan Bool, kayan.bool@nocnsf.nl.