Gerard Dielessen_88x62 Gerard Dielessen reageert op het conceptregeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen.

do 30 sep 2010
Tevreden over ambitieuze sportplannen in regeerakkoord

Maxime Verhagen en Mark Rutte
Eigenlijk ben ik best heel tevreden over de sportpassage in het conceptregeerakkoord zoals dat vanmiddag door het toekomstige kabinet Rutte-Verhagen is gepresenteerd. De belangrijke rol die sport in onze samenleving kan vervullen wordt in ieder geval dik onderstreept. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze zin: ‘Sport heeft een belangrijke functie in de maatschappij en de economie. Kinderen en jongeren kunnen zich dankzij sport gezonder en socialer ontwikkelen.’ Ben ik het helemaal mee eens uiteraard.

En: 'Het zijn vooral scholen, sportverenigingen en sportclubs, het liefst zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt, die deze positieve impuls mogelijk maken.’ Het kabinet Rutte-Verhagen wil samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bevorderen hoe sport en sportvoorzieningen bij wijkplannen een integraal onderdeel kunnen worden van het verbeteren van de leefbaarheid. Prima initiatief en onderstreept de maatschappelijke visie die het toekomstige kabinet heeft over de essentiële rol die sport kan vervullen bij het beter maken van onze samenleving. Kan ik niet anders dan heel tevreden over zijn.

Daarnaast worden meer ‘sportieve’ ambities geformuleerd. Zoals deze: ‘Topsportevenementen in Nederland dragen bij aan een topsportklimaat. Nederland werkt op deze manier toe naar het bereiken van een Olympisch niveau. Het kabinet steunt de kandidatuur van Nederland en België voor de organisatie van het WK-voetbal in 2018/2022 en wil de Olympische Spelen 2028 en de Paralympische Spelen in Nederland.’

Vraag is natuurlijk hoe deze ambities straks allemaal betaald moeten worden, terwijl er toch ook miljarden uit de rijksbegroting gesneden gaan worden. Ook wij, van de georganiseerde sport, begrijpen dat in dat perspectief geen tientallen miljoenen vrij gemaakt kunnen worden om extra te investeren.

Maar gelukkig heeft het toekomstige kabinet daar een oplossing voor bedacht, die wij overigens in de verkiezingscampagne al hebben aangereikt: ‘Het kabinet zal bevorderen dat een groter aandeel van de loterij opbrengsten aan de sport kan worden besteed.’ Dat is belangrijk nieuws voor de georganiseerde sport in Nederland, dat natuurlijk wel verdere uitwerking behoeft.

Dat geldt ook voor de vele andere onderwerpen die in het conceptregeerakkoord staan. Zo gaat de nieuwe politieke leiding van het land streven naar meer sportlesuren in basis-, beroeps- en voortgezet onderwijs. Eindelijk, zou ik bijna willen zeggen. Ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe deze belangrijke ambitie gerealiseerd gaat worden.

Uiteraard is niet alleen de overheid aan zet als het gaat om de inzet van ‘sport als middel’ om de samenleving te verbeteren. Terecht wordt gemeld dat ‘samenwerking tussen de overheid, sportsector en het bedrijfsleven nodig is om topsport en breedtesport te bevorderen.’

Weliswaar wat impliciet, maar hier wordt feitelijk het Olympisch Plan 2028 stevig omarmd. Daadwerkelijke uitvoering van dit ambitieuze plan behoort inderdaad de keuze van de gehele samenleving te zijn.

NOC*NSF gaat graag op basis van dit conceptregeerakkoord met het nieuwe kabinet in gesprek over het nationale sportbeleid van de toekomst.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF 

Kijk hier voor eerdere blogs van Gerard Dielessen.
Volg hem op Twitter via twitter.com/gerarddielessen

Lees ook:
>> Rutte-Verhagen: Sport heeft belangrijke functie voor Nederland
Weblog Gerard Dielessen reageert op het conceptregeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen. Maxime Verhagen en Mark Rutte
Deel dit via: