Communicatie

 

schap45+voetbal110

Doelgroepgerichte communicatie - 45+ voetbal

Bij het communiceren richting een doelgroep moet er nagedacht worden over de kenmerken en behoeften van deze doelgroep. Dit om de doelgroep op een juiste manier aan te spreken, de boodschap te doen laten overkomen.

>> Lees hier het hele verhaal

Externe communicatie (Duursportief)

Naast naamsbekendheid is het voor een vereniging van levensbelang om te laten zien waar de vereniging voor staat, wat de vereniging doet en voor wie. Potentiële leden en sponsors moeten eenvoudig kunnen weten wat de vereniging te bieden heeft en waarom iemand lid zou moeten worden van uw vereniging of deze zou gaan sponsoren. 

>> Lees hier het hele verhaal
van ouder sporter naar assistent.JPG

Ouderparticipatie

Met goede onderlinge relaties bouw je samen een sterke club, een succesvolle club waar ouders bij willen horen.

>> Lees hier het hele verhaal
twitter

Twitter: hèt communicatiemiddel voor de sportvereniging

Twitter is zeer geschikt om zowel externe betrokkenen (bijvoorbeeld richting gemeente en sponsors) als de eigen leden snel en goedkoop op de hoogte te houden over diverse ontwikkelingen binnen de vereniging.

>>Lees hier het hele verhaal
45+voetbal - bijlage foto

Starten met 45+ voetbal

Bij het starten met 45+ voetbal is het van groot belang dat een groep kartrekkers zich aan het project verbindt.

>> Lees hier het hele verhaal
45+voetbal - bijlage - foto.JPG

Werving deelnemers voor 45+ voetbal

Werving van deelnemers en leden voor 45+ voetbal begint met het benaderen van mensen uit de directe omgeving van de vereniging. Daarna kan een vervolgstap zijn het communiceren buiten de vereniging om leden te werven.

>> Lees hier het hele verhaal

Creëren van intern draagvlak d.m.v. co-creatie (Pelikaan)

Om binnen de vereniging draagvlak te creëren voor (nieuwe) activiteiten, is het belangrijk leden, vrijwilligers e.d. mee te laten denken over de aanpak.

>> Lees hier het hele verhaal

Interne communicatie en co-creatie (Sport & Leisurepark)

Bij het opzetten van nieuwe initiatieven zoals nieuw en trendy sportaanbod is het van groot belang de vereniging(sleden) goed te informeren over de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden.

>> Lees hier het hele verhaal

slleisurepark110

Externe communicatie (Sport & Leisurepark)

Zonder externe communicatie kan het aanbod van een vereniging nog zo goed zijn, maar als de doelgroep niet op de hoogte is van het aanbod zal het niet slagen.

>> Lees hier het hele verhaal

(in)Formele bindingsactiviteiten

Bij samenwerkingverbanden van meerdere verenigingen, maar ook bij (veranderings)trajecten binnen verenigingen, zijn informele bindingsactiviteiten van essentieel belang om nieuwe (sport)activiteiten goed van de grond te krijgen. 

>> Lees hier het hele verhaal
startbijeenkomst110

Startbijeenkomst

Een kick off bijeenkomst waarmee bekendheid wordt gegeven aan de start van het vernieuwend sportaanbod in een dorpskern.

>> Lees hier het hele verhaal

Externe communicatie (Schoolsportvereniging)

Zonder externe communicatie kan het aanbod nog zo goed zijn, maar is de doelgroep er niet van op de hoogte.

>> Lees hier het hele verhaal

Externe communicatie (Sportconnextion)

(Professionele) externe communicatie is noodzakelijk om doelgroepen en intermediairs te werven voor c.q. te informeren over activiteiten.

>> Lees hier het hele verhaal

Interne communicatie en creatie draagvlak (Schoolsportvereniging)

Bij het opzetten van nieuwe initiatieven zoals nieuw sportaanbod is het van groot belang de
vereniging(sleden) goed te informeren over de ontwikkelingen.

>> Lees hier het hele verhaal

Naamsbekendheid

Naamsbekendheid leidt tot herkenning bij je (potentiële) doelgroep.

>> Lees hier het hele verhaal
van ouder sporter naar assistent.JPG

Ouderbetrokkenheid

Door ouderbetrokkenheid komen de organisatorische taken niet alleen bij de vrijwilligers te liggen en kinderen aan het sportaanbod van de vereniging te binden.

>> Lees hier het hele verhaal

Communicatie-inzet binnen het drie fasen model van sportintroductie

Sportaanbieders kunnen door te informeren, publiceren, enthousiasmeren, motiveren en stimuleren vooraf, tussen en na de activiteiten de kans vergroten dat deelnemers doorstromen naar een volgende fase in het drie fasen model van sportintroductie. Een laagdrempelig vervolgaanbod moet voor de deelnemer altijd bekend en op korte termijn gemakkelijk voor handen zijn.

>> Lees hier het hele verhaal

Contact


Deze Inspiratiegroothandel bevat leerervaringen van de Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden van NOC*NSF en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen setting Sport. Deze leerervaringen zijn voortgekomen uit vier jaar experimenteren met innovatief, vernieuwend en laagdrempelig sportaanbod.

Deze leerervaringen zijn beschikbaar ter inspiratie en ter motivatie om ook aan de slag te gaan met klantgericht sportaanbod. Alle documenten zijn ook te gebruiken als basis voor het schrijven van artikelen in de eigen communicatiemiddelen. Naast tekstdocumenten vindt u op deze site ook foto's en filmpjes.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Hein Veerman of Carlijn van Houselt van NOC*NSF.
E-mail:
hein.veerman@noc-nsf.nl
carlijn.vanhouselt@noc-nsf.nl
Telefoon: 026 - 483 4400.

NOC*NSF

Winnen doe je samen
A A A