Scan Verenigingsmanagement

In de afgelopen jaren hebben als pilot 'Professionalisering in de Sport' (PRinS-pilot) diverse verenigingen ervaring opgedaan met verenigingsmanagers. Een nieuwe beroepsgroep ontwikkelt zich en een nieuwe soort sportvereniging. In de praktijk is gebleken dat bij een groot aantal pilot-verenigingen het concept verenigingsmanager succesvol is.

Sommige verenigingen en verenigingsmanagers hebben minder positieve ervaringen gehad. Om de uitgangspositie van verenigingen die belangstelling hebben voor het aanstellen van een verenigingsmanager te verbeteren én de aanstelling van een verenigingsmanager kansrijk te laten zijn, is de scan verenigingsmanagement ontwikkeld.

Ervaringen van de PRinS-pilots hebben hieraan ten grondslag gelegen. De scan maakt inzichtelijk of uw vereniging potentie heeft om profijt te hebben van deze vorm van professioneel management. Welke factoren zijn van cruciaal belang voor het slagen van een dergelijk project én welke risico's zijn er?

De scan verenigingsmanagement is een zelftoets. De scan leidt uw vereniging aan de hand van steeds specifiekere vragen door het keuzeproces al dan niet een verenigingsmanager aan te stellen. Uw vereniging krijgt inzicht in de kans van slagen van een dergelijk project gezien uw specifieke uitgangssituatie. Heeft uw vereniging een grote, een redelijke of een matige slagingskans? Is het voor uw vereniging nu al verstandig om een verenigingsmanager aan te stellen of kan uw vereniging beter eerst voorbereidingen te treffen, die een betere uitgangspositie geven?

Klik hier om de Scan Verenigingsmanagement te downloaden.

Sla de gecomprimeerde map (.zip) op. Selecteer de map en kies met de rechter muisknop voor "uitpakken". Na installatie zie je de volgende mappen/documenten: 

  • Data (map)
  • index.htm
  • version txt


Klik "index.htm" om de scan te starten.