Flexibiliteit Onderwijs voor Topsporters en Talenten

Alle Topsporters kunnen in de toekomst de door hen gewenste studie volgen.
Voor Topsporters die een studie volgen in het Hoger Onderwijs (HBO of Universiteit) wordt gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt om ondanks het intensieve topsportpogramma toch een studie te blijven volgen en die met succes af te ronden. OC&W is bereid om een financiƫle regeling te treffen die het topsporters mogelijk maakt om langdurig over een studie te doen ondanks het wegvallen van de studiefinanciering na 4/5 jaar.


Daarnaast moeten onderwijsinstellingen die verbonden zijn aan een CTO in staat worden gesteld om de kosten die flexibel onderwijs met zich meebrengt te kunnen opbrengen. Onder leiding van NOC*NSF is een werkgroep van vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen bezig om een voorstel voor OC&W uit te werken. Eind september wordt het voorstel aan OC&W aangeboden.

Maatwerk onderwijs voor CTO Talenten
In opdracht van OC&W, en op initiatief van CTO Heerenveen, is Kennisnet bezig met het ontwikkelen van een onderwijsvorm voor Talenten die VO onderwijs volgen (VMBO-HAVO-VWO). Deze onderwijsvorm moet voorzien in de behoefte van talenten op een CTO om sport 'op 1 in de agenda' te zetten en onderwijs daar omheen te plannen. Hiervoor is een studiecoach beschikbaar die vakdocenten 'inhuurt' op basis van de behoefte van de talentengroep op een CTO. Middels digitaal beschikbaar lesmateriaal en digitale communicatiemiddelen is het mogelijk voor de talenten om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen studeren. Dit zogenaamde 'prototype' krijgt komend schooljaar een testfase in Heerenveen en zal vanaf augustus 2011 ook voor andere VO-scholen beschikbaar komen. In de praktijk blijkt dat talenten die een intensief topsportprogramma volgen hierdoor competenties verwerven (o.a. ambitieus, discipline, doelgerichtheid, plannen) die hen in staat stelt om met minder studietijd 'gewoon' hun VO diploma te behalen op basis van prima resultaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen.Boonstoppel@noc-nsf.nl, 026 483 4539.

(15 juli 2010)