Commissie Turijn 88

do 01 jul 2010
NOC*NSF en KNSB nemen eindrapportage Commissie Turijn in ontvangst

Doekle Terpstra, Gerard Dielessen en Jan Loorbach
ARNHEM - De ‘Commissie Turijn 5000 Meter Dames’ heeft vandaag haar eindrapportage overhandigd aan Doekle Terpstra, voorzitter KNSB en Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF.

De ‘Commissie Turijn’ bestaande uit voorzitter Jan Loorbach (oudbestuurslid NOC*NSF en chef de mission Sydney 2000), Marcel Wintels (voorzitter KNWU) en Els van Breda-Vriesman (voormalig IOC-lid en voormalig voorzitter Internationale Hockey Federatie), heeft in december 2009 van de KNSB en NOC*NSF gezamenlijk de opdracht gekregen een feitenonderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de 5000 meter dames tijdens de Olympische Winterspelen Turijn 2006.

De opdracht was gegeven naar aanleiding van de berichten van NOS Studio Sport dat tijdens deze Olympische Winterspelen een bedrag van 50.000 euro door personen rondom Gretha Smit aan de Poolse schaatsster Katarzyna Wojcicka zou zijn geboden, als zij zich zou terugtrekken voor de 5000 meter. Tevens is de commissie gevraagd te onderzoeken welke verschillende regels, reglementen of codes in brede zin, op dit mogelijk handelen van toepassing zijn.

Jan Loorbach, voorzitter van ‘Commissie Turijn’, gaf tijdens een persbijeenkomst in Arnhem toelichting op de eindrapportage.

De commissie acht de bewering van de Poolse Katarzyna Bachleda Curus dat haar geld is geboden om niet te starten op de 5000 meter feitelijk bewezen, in die zin dat Katarzyna Bachleda Curus zelf en/of personen in de eerste kring van personen die dicht bij haar staan, voorafgaand aan de 5000m dames benaderd is (zijn) om af te zien van deelname aan de 5000m dames op 25 februari 2006 in ruil voor een materiële tegenprestatie.

De Commissie vindt het aannemelijk dat Ingrid Paul aanwezig was in een gesprek waarin zij een bedrag van 40.000 euro heeft genoemd of heeft laten noemen. Verder staat vast dat Gretha Smit een briefje aan de Poolse heeft overhandigd waarop (onder andere) een bedrag van 50.000 euro stond. Smit heeft zelf geen anderen kunnen noemen die bij de voorbereiding van die bieding betrokken waren en anderen hebben zich daar ook niet voor gemeld, ook niet degenen die toen in deze kwestie Smit het meest na stonden.

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen liet mede namens Doekle Terpstra, voorzitter KNSB, in een eerste reactie weten de conclusie van de eindrapportage te betreuren. Het lijkt erop dat de voor ons zo belangrijke Olympische waarden zoals fair play en respect geschonden zijn.

NOC*NSF zal in nauw overleg met de KNSB het voortouw nemen en de komende weken de tijd nemen om de eindrapportage te bestuderen en intern te bespreken. In een nog nader te organiseren persbijeenkomst zullen een reactie en mogelijke vervolgstappen op de eindrapportage van de ‘Commissie Turijn’ worden gegeven.

Bijlagen:


Bekijk hier een reportage van NOS Studio Sport over de overhandiging van het eindrapport.


Turijn 2006 NOC*NSF en KNSB nemen eindrapportage Commissie Turijn in ontvangst . Doekle Terpstra, Gerard Dielessen en Jan Loorbach
Deel dit via: