Wie wat waar in het sportonderzoek en sportonderwijs

Sportonderzoek_LOW-groot

Wist u dat Nederland 34 sporthoogleraren (ongeveer 1% van het totaal aan hoogleraren) kent en 17 sportlectoren (ongeveer 4% van het totaal aan lectoren), en dat er ruim 100 organisaties actief zijn op het gebied van sportgerelateerd onderzoek waarvan het merendeel zicht bezig houdt met gedrag en maatschappij? Voor verdere informatie zie Rapportage “Sportonderzoek in Beeld” – een deskresearch naar het in Kaart brengen van het sportonderzoek in Nederland. Uitgevoerd door Kennispraktijk Steenbergen en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF. Dit rapport geeft inzicht in wie – wat – waar in Nederland bezig is met sportonderzoek op verschillende thema’s.

In 2011 heeft een update van deze deskresearch plaatsgevonden.

>> De Rapportage Sportonderzoek in Beeld 2010 is hier te downloaden

>> Facts & figures Sportonderzoek en –onderwijs 2011 is hier te downloaden

>> De Rapportage Sportopleidingen 2011 in Beeld is hier te downloaden

>> Via www.sportenkennisplein.nl/onderzoek/organisaties kunt u alle onderzoeks en – onderwijs organisaties gemakkelijk digitaal vinden, alsook de laatste updates