Congres Talent Centraal II

talentecentraal255
Na het succesvolle congres Talent Centraal in mei 2007, organiseerde NOC*NSF op 22 april 2010 een vervolg hierop. Actuele thema’s op het gebied van talentontwikkeling en -herkenning kwamen deze dag aan de orde.

Themalijnen     

  • Het coachen van talenten
  • Talentidentificatie
  • Wie doet wat op het gebied van talentontwikkeling


Het coachen van talenten
De talentcoach is de spin-in-het-web tussen talent, bond, ouders, experts etc. Dit dient niet voor niets een hoogwaardige professionele specialist te zijn. Met de ontwikkeling naar fulltime talentenprogramma’s en de komst van de Centra voor Topsport en Onderwijs wordt er steeds meer gevraagd van de coach. Hoe organiseer je de optimale leef- en trainingssituatie van de sporter met topfaciliteiten?

In deze themalijn kregen coaches en andere belangstellenden kennis en ervaringen aangereikt over actuele onderwerpen. Hoe zorgt een sportbond ervoor dat alle verenigingen op het juiste moment krachttraining op de juiste manier introduceren, hoe ontwikkel je de juiste topsportattitude of topsportlifestyle van jonge talenten, hoe vind je een evenwicht tussen training geven en allerlei andere begeleidingstaken als coach van talenten. Inleiders waren o.a. Rob de Haas, topsport lifestyle coach, Hesterine de Reus, talentcoach KNVB, coördinator CTO Amsterdam, Richard Louman, fysiek trainer NOC*NSF.

Talentidentificatie
Het herkennen en identificeren van talentvolle sporters als potentieel topsporter kan op vele manieren. Denk aan scouting, systematisch testen, transferprojecten of een combinatie van activiteiten. In Nederland wordt hier wel op ingespeeld, maar vaker incidenteel dan structureel. Dit is een uitdaging voor de toekomst.

In deze themalijn werd gekeken of talent meetbaar is, hoe we talenten kunnen opsporen en hoe we de zoektocht naar talent effectiever kunnen organiseren. Inleiders waren o.a. Henk Jan Zwolle, inspanningsfysioloog, Jacques van Rossum, psycholoog en bewegingswetenschapper, Raymond Verheijen, bewegingswetenschapper en adviseur, Erik Matser, klinisch neuropsycholoog.

Wie doet wat op het gebied van talentontwikkeling
In Nederland zijn verschillende partijen actief op het gebied van talentontwikkeling, denk aan gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, sportbonden. Wie heeft nu welke rol, welke kwaliteitscriteria worden gehanteerd en wat zijn de kritische succesfactoren? Wat is ervoor nodig om de talentinfrastructuur in Nederland op Olympisch Niveau te krijgen? En voor welke talenten is deze talentinfrastructuur bedoeld?

Tijdens diverse workshops werd dit vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het hele scala van instroomprogramma’s op regionaal niveau naar de landelijke CTO’s kwam aan de orde. NOC*NSF presenteerde in dit kader hoe zij kijkt naar de optimale rolverdeling en infrastructuur en hoe de kwaliteit geborgd kan worden. Inleiders waren o.a. Guus Hulshof, sectorhoofd Sport & Recreatie, Mark Meijer, coördinator CTO, Gerdi Lambers, Thorbecke Rotterdam Highschoolmodel, Jan Nijhuis, Centre for Sports & Education.