Halter en voeding NOC*NSF ondersteunt (jonge) topsporters op het gebied van voeding. 52

Voeding

Goede voeding is van groot belang voor topsporters. De juiste voeding op het juiste moment draagt bij aan nagestreefde adaptaties, een goed herstel van inspanning en het leveren van prestaties. NOC*NSF neemt zodoende voeding uiterst serieus en zorgt voor voorlichting en begeleiding van topsporters. Tegelijkertijd participeert NOC*NSF in voedingsonderzoek en draagt zo bij aan kennisontwikkeling en het creëren van voorsprongdossiers ten behoeve van de Nederlandse topsportprogramma’s.

Lees hier meer over voeding.