Horden indoor 88x62 Hoe ziet de indoor sportaccommodatie van de toekomst eruit?

ma 22 mrt 2010
Snel naar de indoor-sportaccommodatie van de toekomst

Horden indoor 332x269
ARNHEM - Hoe ziet de indoorsportaccommodatie van de toekomst eruit? Een eenduidig antwoord op die vraag is er niet volgens InnoSportNL. En dat maakt het voor betrokken partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties en exploitanten niet eenvoudiger. Daarom ontwikkelde de matchmaker in sportinnovatie samen met Orsela en Living Vision de SportAccommodatie Scan. Een adviesrijk stappenplan om snel en gestructureerd tot een plan van uitgangspunten te komen voor de (ver)bouw van een op maat ingerichte sportaccommodatie van de toekomst.

In aanwezigheid van een sterke vertegenwoordiging van gemeenten, woningcorporaties en
exploitanten van sportaccommodaties introduceerde het projectconsortium, bestaande uit
InnoSportNL, Orsela en Living Vision, eind januari 2010 de SportAccommodatie Scan. Cees Verhoef, pogrammamanager Sportstimulering en Sportfaciliteiten van InnoSportNL: “De reacties waren destijds al positief en nu ruim een maand verder kunnen we spreken van serieuze interesse vanuit diverse hoeken.”

De scan is een stappenplan dat deelnemers laat nadenken over de sport- en beweegbehoefte in hun omgeving, de daarbij passende organisatie en samenwerkingsverbanden en daadwerkelijke programmering. Met een helder plan van eisen als eindresultaat.

Het stappenplan
Multifunctionaliteit van de op te leveren accommodatie staat centraal in de SportAccommodatie Scan. Ook neemt het menselijk aspect een belangrijke positie in. “De eerste stap is het beantwoorden van een uitgebreide vragenlijst met een Scan-coach. De thema’s zijn ‘algemeen’, ‘programmering’, ‘organisatie’ en ‘bouw’. Je gaat na wat de behoeften zijn van sporters en bewegers, wat de wensen zijn aangaande samenwerkingsverbanden en programmering enzovoort. De deelnemer ontvangt zijn antwoorden verwerkt in een programma van uitgangspunten. De coach beoordeelt dit tijdens een expertview en verwerkt zijn advies in een integraal visiedocument. Dat document zet de deelnemer vervolgens in voor interne discussie, om uiteindelijk met de coach te komen tot een functioneel plan van eisen. Dit kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het briefen van partijen in een aanbestedingstraject.”

Door TNO ontwikkelde archetypen, geïdealiseerde modellen van sportaccommodaties anno 2020, vormen bij dit alles een inspiratiebron.

Op Olympisch niveau brengen
Een bijzondere positie in de indoorsportaccommodatie van de toekomst is volgens Verhoef weggelegd voor de ‘sportwerker’. In dienst van bijvoorbeeld een gemeente is deze
sportgediplomeerde de regisseur van al het sporten en bewegen in de omgeving. De sportwerker is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van een sportaccommodatie en het programma. Verhoef: “De wereld en behoeften veranderen snel. Dit brengt met zich mee dat het sporten en bewegen binnen nu en een aantal jaren zal worden gedragen door zorg, onderwijs, sociale zaken en justitie. Binnen zo’n samenwerkingsverband is centrale regie en invulling een must. Praktisch gezien: het levert financieel voordeel op. Nog belangrijker is het echter dat het sporten en bewegen in onze samenleving zal verankeren. Dit doet recht aan het ‘schitteren op alle niveaus’ waar Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris van VWS, altijd over heeft gesproken. En het is volledig in lijn met de ambities uit het Olympisch Plan 2028.”
Innovatie Hoe ziet de indoor sportaccommodatie van de toekomst eruit? Horden indoor 332x269
Deel dit via: