Normen en limieten schaatsen aangepast

NOC*NSF heeft besloten in te gaan op het verzoek van de KNSB en de coaches van de merkenteams om de normen en limieten voor Vancouver 2010 met terugwerkende kracht aan te passen. Dit betekent dat er – uitsluitend voor het seizoen 2009-2010 – op alle afstanden geen onderscheid wordt gemaakt tussen tijden, gereden in de A- en de B-groep.
Rijders en rijdsters kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF, indien zij een topachtklassering behalen tijdens een van de eerste vijf World Cups in het seizoen 2009-2010 in het gecombineerde klassement (A- en B-groep) op basis van tijden.
 
Ook kunnen sporters met een nominatie vormbehoud tonen door een toptwaalfklassering in het gecombineerde klassement (A- en B-groep) tijdens dezelfde vijf World Cups, mits deze World Cups representatief zijn.

Dat NOC*NSF, na zorgvuldige afweging, het voorstel van de KNSB en coaches van de merkenteams heeft gehonoreerd, heeft te maken met het feit dat het geen afbreuk doet aan het eerder in de normen en limieten gestelde prestatieniveau voor kwalificatie. De aanpassing leidt niet tot een herroeping van de eerdere vaststelling dat sporters hebben voldaan aan de eisen voor kwalificatie, maar biedt wel een substantiële verbetering voor de specifieke voorbereiding op de Olympische Winter Spelen.

Arie Koops, directeur Sport van de KNSB, licht toe: ‘Door het in beschouwing nemen van de tijden in de B-groep ontstaat de mogelijkheid om een optimale directe voorbe-reiding te realiseren voor de sporters met een duidelijk perspectief op een topklassering bij de Olympische Winter Spelen. Dit is in het belang van Nederlandse toppresta-ties bij het langebaanschaatsen tijdens de Spelen van Vancouver.’

Kijk voor de normen en limieten voor Vancouver op www.nocnsf.nl